"דווקא הוויתור על שליטה והכניעה העמוקה אל הריבוי היא אשר מחזירה אתכם להיות מי שאתם באמת"

משליטה לשיתוף פעולה – קובץ להורדה

אם כך, שלום.

אם כך אנו נפגשים. מפגש נוסף, הזדמנות נוספת להתפתחות, להבנה יותר מעמיקה של מה שמתרחש בפנים ובחוץ.

אנו נתחיל ונאמר שאנו נפגשים בנקודה ברצף הזמן של בני האדם שבה מלחמה מסויימת הסתיימה. אבל גם כאשר מלחמה מהסוג הזה הסתיימה, האנרגיה של הלחימה לא נעלמה…

יש בני אדם רבים החולמים חלומות על כוח ושליטה. הם אינם בהכרח שייכים לצד הרע, כפי שבני אדם מגדירים את המציאות. הזמן הזה, של המלחמה הזו, הוא ביטוי לחלק מהמאפיינים של האנרגיה החדשה. קשה לומר מי הם באמת הטובים ומי הם באמת הרעים וגם כאשר אתם מצליחים לבודד במידה כזו או אחרת של הצלחה את הרעים מהטובים, אתם אינכם יכולים להרגיש במלואכם בנוח בתוך ההפרדה הזו.

ישנה מידה מסויימת של אמת אשר נוכחת בכל המקומות והיא שאין עוד את ההפרדה בין אלו הנושאים את האמת לבין אלו הנושאים את השקר. אין את אלה הצודקים ואת אלה הטועים, אין את הטובים ואין את הרעים במובן שאתם רגילים לו. אך ישנה אנרגיה מסויימת ברורה הממשיכה להיות נוכחת גם בזמן הזה – זהו החלום של אנשים רבים על שליטה.

שואפים לחזור הביתה

החלום הזה, במינונים כאלה ואחרים, נמצא בתוך כל בני האדם. כך שאם אתם מנסים ברגעים האלה להפריד את עצמכם ממה שאנו אומרים ולחשוב שאנו מדברים עליהם, זכרו שאנו מדברים גם עליכם.

החלום על שליטה קיים בתוך כל בני האדם. זהו התחליף של החלום לחזור הביתה, או אם תרצו, זהו התרגום של השאיפה המובנית הקיימת בכל בני האדם לחזור ולהתאחד מחדש עם האנרגיה ממנה אתם נובעים, ממנה אתם באים.

שליטה היא ניסיון להאחז ולפעול מתוך זכרון חלקי, מתוך אינטואיציה בלתי מוגדרת, בלתי ברורה, לא בהירה, במטרה לחזור לחוויה שאתם באים ממנה.

יש הבדל גדול מאוד בין אחדות לבין שליטה. בתוך אנרגיה של שליטה ישנו ניסיון לקבוע מה הוא האחד הנכון והטוב וכל השאר הם אינם כאלה. אחדות איננה מבוססת על אחד אלא מבוססת על שיתוף פעולה של הבטים שונים, של גוונים שונים של אותה אנרגיה, של אותה מהות המהווה את הכל.

הפער הזה אינו ברור לבני אדם. אלו אשר פועלים מתוך העדרה של מודעות מבקשים באופן מוחלט לחזור אל שליטה, אבל גם באלו אשר יש בהם ערנות עצמית ישנו חלום לשליטה, חלום להיות אחד.

האחד כפי שהוא באמת זו אחדות עם הכל וההסכמה לתת לכל ההבטים להיות כפי שהם. זהו שיתוף פעולה במובן העמוק, הבסיסי של הביטוי, לומר 'כן' לכל מה שנוכח. שליטה, כפי שאתם יודעים היטב, מבוססת על אמירה רבה של 'לא' ומעט 'כן'.

מציאות של רב ממדיות

מה שאנו מבקשים לעורר את תשומת הלב אליו בזמן הזה הוא אל החלום לחזור אל שליטה, ליצור שליטה, למנוע משינויים מלקרות, למנוע מתזוזות מלהתממש, למנוע מסתירות כאלה ואחרות מלהיות. למנוע מצב שבו שינוי קורה, מצב שבו ישנו מגוון, שבו ישנו ריבוי של קולות.

הדבר משמעותי לא רק משום המלחמה שהתקיימה אלא משום המשמעות של השינוי שאתם עוברים. בין אם הוא מובן ובין אם לא, השינוי שאתם עוברים הופך אתכם להיות יותר ויותר רב ממדיים. אתם מכילים באותו הגוף, באותה תקופת חיים, הבטים שונים, מגוונים, של המהות ממנה אתם נובעים. אתם מכילים, מחוברים באופן שהוא יותר ברור, לרמות שונות של קיום ויכולים לחוות בו זמנית רצונות שונים שאינם בהכרח סותרים אבל הם יהיו שונים במהותם. אתם יכולים להכיל חוויות רגשיות שונות, לחוות בו זמנית את הפחד של האישיות ואת השקט של הלב.

אתם יכולים לשאת בו זמנית זכרונות ערים של תקופות קודמות בזמן שאתם נוכחים בזמן הזה, בגוף הזה, בתקופה זו. אתם יכולים להכיל בו זמנית כשרונות שונים, רצונות שונים, המבקשים להתבטא זה בצד זה.

בתוך מציאות, בתוך הוויה ההופכת להיות רב ממדית, אין מקום שבו הכל יכול להיות אותו דבר. להיפך – המגוון, הריבוי של ההבטים, של הגוונים, הוא הדבר אשר מתרחש, הוא הדבר אשר מתהווה.

מתוך כך אתם עוברים יותר ויותר לאנרגיה של אחדות. אנרגיה זו פירושה אנרגיה של ריבוי. אנרגיה של שליטה פירושה אחד ויחיד. אך אחד ויחיד אינו מתקיים וגם האנרגיה היוצרת כל היא איננה אחת. הכל פועל והכל פועם זה עם זה.

ללמוד לאבד שליטה

פעמים רבות, וזה נכון בזמן הזה ובזמנים שהיו ובזמנים שעשויים לבוא, אתם מרגישים אבודים בתוך תהליך כזה של התרחבות, אתם מרגישים שאינכם מכירים את עצמכם. אתם הופכים להיות שונים, אחרים ממי שהייתם. רצונות שונים, טעמים שונים, תשוקות שונות עשויים להתעורר. אתם חווים בצורה כזו או אחרת טלטלה שעשויה להיות פנימית לחלוטין מדי פעם ובפעמים אחרות עשויה להיות חיצונית.

בתוך המציאות הזו, כפי שהיא פועלת, כפי שהיא פועמת, אתם נדרשים יותר מבעבר לאבד שליטה. להסכים לנוע בין רגשות, בין רצונות, בין חוויות, ולהבין שכל החלקים הללו, כל ההבטים הללו, הם חלק ממי שאתם ואין אחד שהוא צודק ואחד שהוא טועה. אין אחד שהוא טוב והשני שהוא רע, אין אחד בסדר והשני לא בסדר. מותר לכם להיות גם וגם.

המגבלה שלקחתם על עצמכם מעצם הכניסה בגוף, להתמקד באישיות אחת, כבר איננה רלבנטית, כבר איננה נדרשת. אתם יכולים להיות מרובי ממדים בעודכם נוכחים בגוף.

אין יכולת למעשה לחזור אל שליטה. אין כלל אפשרות ללכת אחורה, לאנרגיה המוכרת יותר, זו שעליה גדלתם בתקופת חיים זו, שאתם מכירים. האנרגיה הזו, היכולת להפעיל אותה, הלכה ונעלמה מן העולם.

אין זה אומר שלבני אדם אין יכולת להפעיל כוח כזה או אחר בשביל ליצור שליטה מחדש. האפשרות קיימת, המשחק ממשיך וחופש הבחירה לא נלקח מכם. אך המגמה הרחבה, אם אפשר להגדיר זאת כך, הקולקטיבית, היא לנוע דרך ההתנסויות הללו לרמה חדשה של מודעות, לרמה חדשה של שיתוף פעולה.

לאהוב את השינוי

ישנה בחירה הניצבת בפני כולכם, כאשר אתם מסתכלים על מה שקורה במציאות הקולקטיבת הרחבה יותר, מאויימים יותר או פחות ממה שקורה. הבחירה היא האם להשאר מאויימים או לחזור פנימה.

לחזור אל אותו חלום שלעולם לא תצליחו להגשים אותו. חלום על שליטה, חלום לחזור להיות אחד ברור, יציב, מוכר ומובן. את החלום הזה מעולם לא ממש הצלחתם להגשים והסיכוי לעשות זאת קלוש עד מאוד.

עשיתם צעדים רבים אל תוך האנרגיה החדשה של העולם הזה, אל תוך הוויה של רב ממדיות, וכעת העבודה הנדרשת היא להעמיק את השינוי, להרחיב אותו, להתרגל אליו, אפילו לאהוב אותו. להכיר יותר ויותר את האפשרויות שהוא מציב בפניכם.

בשביל שזה יקרה אנו מציעים בזמן הזה להתמקד בחלום. או אם תרצו, אם תסכימו, בפחד הנוכח מתחת אליו. האימה המתקיימת במעמקים מפני ההתרחבות, מפני השינוי, מפני העובדה שאתם מאבדים אט אט את מי שאתם חושבים שאתם ומתחברים אט אט למי שאתם באמת.

האם אתם מוכנים לשכוח את מי שהייתם? האם אתם מוכנים לאבד אחיזה וזהות? האם אתם מוכנים להתעורר משינה שהיא איננה פיזית, לפקוח עיניים, מיליוני זוגות עיניים בכל תאי הגוף ולראות את המציאות כפי שהיא, לחוות אותה כפי שהיא, מרובת ממדים, מרובת חוויות, מרובת רצונות, מרובת אפשרויות, ולגלות מחדש מהי אחדות, מהו שיתוף פעולה?

אם זהו הרצון, טפלו בזמן הזה באותו פחד עמוק, באותה אימה. גלו היכן אתם מבקשים ליצור שליטה, לשמור על שליטה, ובאלו אמצעים אתם עושים שימוש בשביל לשלוט, בשביל לצמצם, בשביל להגדיר, בשביל לשמור על מה שאתם מכירים. מתוך ההכרות הזו תגיעו לנקודה שבה תוכלו ותתבקשו לבחור האם אתם מוכנים להפרד מהחלום הזה, לוותר על המאמץ להגשים אותו, ולצאת לדרך חדשה.

זה עשוי להשמע דבר פשוט, מסוג הדברים שתאמרו עליהם 'כן' באופן אוטומטי. אך מבחינה רגשית זהו איננו ויתור פשוט, משום שברמה מסויימת אתם מאמינים שוויתור על שליטה פירושו ויתור על האפשרות להרגיש שוב בבית.

אך דווקא הוויתור על שליטה והכניעה העמוקה אל הריבוי היא אשר מחזירה אתכם להיות מי שאתם באמת.

בשלב זה אנו נסיים.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 27.4.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור השלישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.
רוצה ללמוד תקשור? שפע הקורסים והסדנאות מבלבל אותך? לפני שמשלמים על קורסים, אפשר (וכדאי) להצטרף לקורס חינמי זה. הקורס מתקיים אונליין, והוא כולל 8 שיעורים שנשלחים אליך למייל, שיעור אחד בשבוע. בקורס זה מתחילים לתרגל את יכולת התקשור, ולומדים כיצד להתמודד עם הפחדים והספקות. 
ללא תשלום.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

"אם תשבו אל מול עצמכם ותתבוננו בכל אותם דברים שהם לכאורה לא בסדר, מה שתגלו בצד השני – זו אהבה"
"האנרגיה אשר אתם נמצאים בתוכה עכשיו, היא קופצנית במיוחד. אין שקט באופן שבו האנרגיה נוכחת". תקשור חדש
"על פני השטח מתקיימת מלחמה, אך ישנו תהליך נוסף המתקיים מתחת לפני השטח ואנו נעז ונגדיר את התהליך הזה בתור תהליך של ריפוי"
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546