טוהר מתארים את ההתמודדויות שלנו מנקודת מבט רחבה – השינוי שהעולם עובר בעשרות השנים האחרונות, התפקיד של הקורונה בתהליך, המאבק בו כולנו נמצאים והפחד המדבר

אם כך, שלום.

אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו, בתהליך זה של התעוררות. תהליך בו אתם נמצאים וגם, במידת מה, העולם כולו. ישנו צורך בהתעוררות וישנו תהליך של התעוררות והוא קשור באור, התהליך הזה, והוא קשור בערנות. הוא קשור ביכולת שלכם לפקוח עיניים מתוך חשכה, חשכה של פחד ואשמה, חשכה של לא בסדר; בלראות מציאות מחדש, כמו לראות מציאות באור חדש אך למעשה לראות כיצד הכול יכול להיות אחרת, בזמן שאתם מתעוררים מתוך אשליה.

זה התהליך. הוא תמיד היה כזה, אך עבור בני אדם רבים, לאורך המסע של נשמות רבות בעולם פיזי זה, התהליך לא היה תהליך של התעוררות. התהליך היה תהליך של חיים, של התמודדות, של חוויות, אך לא תהליך של התעוררות. לעתים היו תקופות חיים של התפתחות. לעתים היו תקופות חיים של עצירה, כמו עמידה במקום. לעתים היו תקופות חיים בהן נצבר עוד כאב ועוד פחד ועוד אשמה, והמשא שהנשמה לוקחת איתה מתקופת חיים אחת לאחרת הפך בהן להיות כבד יותר. כך היו מרבית תקופות החיים עבור מרבית הנשמות, בעולם זה של בני אדם.

היו נשמות אשר בחרו לחוות התעוררות, אך החוויה והבחירה היו לרוב ייחודיות, נדירות, ותמיד אינדיבידואליות. כלומר, לא כחלק מקבוצה גדולה ובעלת השפעה רבה, אלא באופן יחידני, לעתים בקבוצות קטנות, תמיד בתוך הסתתרות, בהיחבא, מבלי ליצור גלים. היו כאלה אשר ניסו מתוך התעוררות להעיר ולערער את העולם מסביב, אך ניסיונות אלו לא היו חיוביים, אם אפשר לומר זאת כך. כלומר, הם לא הניבו את הפירות שאותם אלו אשר ניסו ליצור אותם, קיוו להם.

כך היו מרבית תקופות החיים בעולם זה עבור מרבית הנשמות, פעם אחר פעם, עד לזמן זה.

אפשרות מחוץ לטווח האפשרויות

העולם הפיזי הזה, שבו אתם נמצאים, בחר לנוע בפנייה חדשה, בנתיב שלא היה מתוכנן. זו בחירה שנעשתה כדי לשנות את המסלול אל עבר התפתחות. הדברים כבר דוברו בעבר שלכם, ואנו נזכיר אותם רק בקצרה.

עולם זה של בני האדם, אשר אמור היה להגיע אל סופו, בחר בתהליך של התפתחות. כלומר, בני האדם בחרו בנתיב של התפתחות שלא היה מתוכנן מראש. האפשרות הייתה קיימת כשם שכל האפשרויות תמיד קיימות, אך בטווח האפשרויות האפשריות יותר, אפשרות זו לא הייתה קיימת. אך כאשר בני אדם נדרשו לבחור, הם בחרו בחירה. היא לא מודעת עבור בני האדם, אך שותפים בה כל הנשמות של כל מי שקיים בעולם פיזי זה ובעולמות הקשורים בו. זו בחירה בהתעוררות, אשר משנה את העולם כולו.

זו בחירה שנעשתה לפני מספר עשרות שנים בעולם פיזי זה. הבחירה לא הייתה פיזית, היא לא הייתה מודעת, אך היא משנה יותר ויותר את המסלול בו אתם הולכים, ואירועים שונים מתרחשים מזה כשלושים שנה ויותר, כדי לאפשר את ההתפתחות שבני האדם מבקשים.

לפנות זה כלפי זה

אירועים שונים התרחשו סביב המעבר לשנת 2000. אירועים נוספים התרחשו בסופה של שנת 2012. אלו לא לגמרי היו אירועים, כמו שינוי של התשתית והנחת המוצא שמתוכם הכול מתפתח.

השינויים היו בבסיס, באופן שהכול מדבר עם הכול, כך שמה שהיה מופנה זה מזה, החל לפנות זה כלפי זה. במקום לעמוד גב אל גב, הכול החל לעמוד פנים אל פנים. כך הנתק, שהיה לאורך גלגולים רבים, יכול היה, בזכות אותם האירועים, להתחיל להשתנות. קשרים יכלו ויכולים להירקם מחדש.

אירועים נוספים החלו לקרות בעולם זה בזמן בו אתם שרויים, במה שמוגדר כמגפה. השינוי באורחות החיים היה, ועודנו, הכרחי במידת מה. יש צורך לפנות מקום – לפנות הרגלים ממקומם, תפישות ידועות ממקומן, דברים שאתם יודעים שפועלים באופן מסוים, גם אותם לפנות ממקומם. את אותם הדברים ואת אותן הידיעות שיש לכם ביחס לאותם הדברים, רבים מכל אלו צריכים היו להיות מפונים ממקומם, כדי לאפשר מקום לחוויה חדשה.

אשליה של הצלחה

בני אדם נכנסו יותר ויותר לבידוד. צו השעה הוא להתרחק זה מזה, ויש בכך מן הפרדוקס. בני אדם רבים נכנעים להנחיה הזו, וכך הם חיים את חייהם, ואלו המבקשים להמשיך לשמור על השליטה הישנה עשויים להרגיש לזמן מה כאילו הם מנצחים שינוי שלא ניתן לעצור אותו. הם שבויים באשליה של הצלחה.

הצלחה, כלומר, הבידוד מצליח, ובמקום לאפשר לכל הקיים לעמוד פנים אל פנים, הצלחנו שוב לגרום לדברים להיות זה מזה. להפנות גב לקיים, להרחיק את הקיים מעצמו. ישנם רבים בעולם פיזי זה אשר מרגישים מידה של שמחה על כך שהם מצליחים לעצור תהליך שלא ניתן לעצור אותו.

ההנחיה, יש בה מן הפרדוקס, משום שהתהליך כולו מדבר על חיבור מחדש. זהו תהליך שאפשר לנסות לחבל בו, אפשר לנסות לעכב אותו, אפשר להילחם בו, אך לא ניתן לעצור אותו. הוא קורה יותר ויותר, ומה שבני אדם רבים אינם מבינים הוא כי דווקא בזמן זה, שבו ההנחיה היא להיפרד ולהתרחק, יש את אלו הבוחרים, כמו בכוח, להתחבר.

תנועה מנוגדת של מהפכה ומרד נוצרת עוד ועוד בעולם פיזי זה. אלו היודעים כי הפחד מדבר ולא האמת, מחליטים להפסיק להפנות גב ובמקום זה להישיר מבט ולראות את הדברים כפי שהם.

הדבר מעורר התנגדות רבה, ומהומה רבה הולכת ונוצרת בעולם זה של בני האדם. זהו זמן של מאבק בין שליטה לבין חופש, בין אלו המבקשים לשמור על הפרדה לבין אלו היודעים כי חיבור הוא הדרך היחידה.

מאבק בו נמצאים כל בני האדם

אנו מתארים את הדברים באופן כזה העשוי להישמע כאילו בני אדם יודעים כך ויודעים כך, אך הדברים אינם כה פשוטים. המוח של בני אדם נוהג לפשט הסברים מורכבים כדי לתפוס אותם בקלות, ואפשר לעשות זאת להסבר שלנו – לצייר את המציאות של בני האדם כטובים ורעים. הרעים הם אלו שמבקשים להפריד, הטובים הם אלו המבקשים לחבר, ויש את אלו אשר יושבים באופן מתוכנן ומודע ומתכננים תוכניות כיצד להפריד ולשלוט.

האמת היא שהמציאות מורכבת יותר מהאופן שבו אתם עשויים לתרגם את המילים שלנו. זו איננה ישיבה מודעת של אנשים המבקשים לשמור על שליטה. למעשה, במאבק שבין שליטה לחופש שותפים כל בני האדם. המאבק הזה מתקיים בכל בני האדם, ללא יוצא מן הכלל. גם בכם, ברגע זה ממש, ישנו כוח פנימי המבקש לשמר הפרדה, המבקש לשמר התעלמות, המבקש לשמר הפניית גב למציאות. גם בכם, בכל בני האדם, ישנו החלק היודע אמת מהי, המבקש להישיר מבט וליצור חיבור שלא התקיים מעולם.

במאבק שותפים כל בני האדם. במציאות הפיזית, אתם עשויים להצביע על אנשים מסוימים ולומר 'הם אלו הדוחפים לשליטה', ולהצביע על אחרים ולומר 'הם אלו הדוחפים לחיבור'. בפועל, כל בני האדם נמצאים בתוך מאבק. כל בני האדם ללא יוצא מן הכלל.

אם אתם מבקשים ליצור חיבור של ממש בעולם זה, חשוב לראות שכל הדבר מתקיים בתוככם. אם אתם משמרים תפיסה של הפרדה – הם רעים, הם טובים, הם ככה ואני ככה – אז אתם ממשיכים את אותו המשחק שממנו אתם לכאורה נפרדים. אם אתם מבקשים ליצור חיבור של ממש, גלו בתוך עצמכם את אותו החלק המבקש להפריד, להמשיך להפנות גב, לא לחבר את מה שלא ניתן עוד לשמר בנפרד. זה מה שקורה בעולם זה של בני האדם.

שליטה היא איננה אפקטיבית

הנה מגיע וירוס נוסף. יש האומרים שהוא גרסה אחרת של וירוס קיים, יש כאלה שאומרים כי הוא לא קיים בכלל. כך או כך, הוא מגיע והוא כבר נמצא, ויש בני אדם ששמחים בקיומו ויש שמפחדים ממנו ומנסים להגן על עצמם מפניו.

כל זה קורה בשביל לעזור לשמוט את האדמה מתחת לרגליהם של אלו המבקשים להשיג שליטה. זה איננו מניב את מלוא הפירות האפשריים. זה בהחלט מעורר פחד רב, משום שבני אדם מתחילים לאט לאט להבין שהם לא יכולים לשלוט במה שהיה נדמה להם שהם מצליחים לשלוט בו.

יש עוד רבים שמרגישים סוג של שמחה על כביכול הצלחה אבל בו זמנית מתחילה לחלחל ההכרה באמת הפשוטה, כי שליטה לא יכולה להיות האמצעי האפקטיבי להתמודד עם מציאות זו בה בני אדם נמצאים. למעשה, שליטה מפסיקה להיות האמצעי האפקטיבי לחיות את החיים ללא קשר לווירוס כזה או אחר.

שירת הברבור של השליטה

שליטה מפסיקה להיות אפקטיבית ובו בעת, נדמה כי הדבר הופך להיות יותר ויותר אקטיבי. כלומר, עוד שליטה שבני אדם מנסים ליישם על בני אדם, בהחלט. אתם יכולים לראות בזה בתור סימן רע לבאות. אנו מציעים לראות בזה בתור חלק משירת הברבור. זו עשויה להיות שירה ארוכה במושגי הזמן שלכם, יותר מכפי שאתם רוצים, אבל גם אם השירה היא ארוכה, גם אם מדובר בקונצרט שלא מסתיים ואתם כבר חסרי סבלנות ורוצים לחזור הביתה, רק שהמוזיקה תסתיים כבר, גם אם זהו המצב, אנו אומרים שזה עדיין חלק משירת הברבור.

אנו מציעים להתייחס לכך באופן הזה. לא להתרגש יתר על המידה, שכן המאמץ העז של בני האדם להשיג שליטה יוצר התמוטטות באופן שבני אדם רבים אינם תופסים עדיין, וההתמוטטות הזו נחוצה בשביל להאיץ תהליך של חיבור מחדש.

אנו מתקרבים אל סופה של שנה, אל סופה של שנת השמש שבפנים. שנה שבה עוד ממרכז הכוח חוזר הביתה. כלומר, כל אדם אל עצמו, למרכז של אחריות והשפעה וחיבור. דיברנו לפני כמה שנים על חיבור מחדש. הכותרות שאנו נותנים לשנים הן כותרות על-זמניות, למרות שהן מוקדשות או מחוברות לשנה מסוימת.

החיבור מחדש הוא מהותו של התהליך כפי שהיה וכפי שיהיה. בתהליך זה, אתם מתחברים תמיד אל השמש שבפנים, שהיא הבסיס לגילוי של האלוהי. כאשר אתם מזהים את עצמכם כשמש, כמרכז העולם, אתם מזהים את עצמכם יותר ויותר בתור אלוהים בגוף. כאשר אנו מציעים לכם בזמן זה לראות מציאות כשירת ברבור, אנו מציעים לכם לקחת חלק בחוויה ונקודת מבט אלוהית, כמו לשבת לזמן מה ביציע, להתבונן בתוכו על המתרחש בתוככם, על המתרחש בעולם, ולדעת כי זו שירת ברבור.

אנו מציעים את ההצעה הזו כדי ליצור הקלה ולאפשר ראייה יותר בהירה של מציאות. זו איננה הצעה להתנתק מעצמכם או מאחריות שעליכם לקחת. המאבק הוא איננו רק חיצוני – הוא פנימי, והוא מתקיים בכל בני האדם, ללא יוצא מן הכלל.

אתם נעים בכיוון של התעוררות מאשליות, מאשליות של פחד ואשמה וכאב האומר 'אני לא מספיק ואני לא ראוי'. אתם בכיוון של התעוררות, מתמודדים כעת עם פחד איום ונורא. לא משום שהוא באמת איום ונורא אלא משום שכך הוא פעמים רבות נחווה בתוככי בני האדם. זה פחד אדיר ממדים אשר אומר לכם שאם רק תרשו לעצמכם להתחבר, העולם שלכם יקרוס. אנו אומרים שהעולם שלכם קורס, ואם תרשו לעצמכם להתחבר, אז תוכלו לעוף. להתחבר לרגשות, להתחבר לחלומות, להתחבר לעובדה שאתם יוצרי המציאות, להתחבר לכך שהכול הוא ביטוי שלכם, כל הקושי וגם כל היופי. להתחבר לכך שמה שאתם מזהים בחוץ קיים בתוככם וככל שאתם מזהים זאת, אתם יכולים לנוח יותר, לצחוק יותר, לחיות יותר בקלות וגם להשתנות יותר בקלות, בהחלט.

שבו לזמן מה ביציע, התבוננו במאבק שבתוככם, אבל אל תתנתקו אלא התחברו אל המאבק. התחברו לפחד, רפאו את עצמכם ואת החלק בכם שמפחד, את הפחד מפני השינוי, מפני הקריסה. אנו אומרים כי אין קריסה אשר אתם עתידים להגיע אליה אלא דווקא פריחה ותעופה. זה הכיוון עבור מי שבוחר להתעורר, עבור מי שבוחר להשתנות, זה מה שקורה.

אלו הן המילים שלנו לפעם זו.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

רוצים עזרה נוספת בתהליכי השינוי וההתעוררות שאתם עוברים? אם כן, טוהר+ הוא המקום בשבילכם. פרטים והצטרפות כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 29.6.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור החמישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.

מפגש ראשון ביום שישי, ה-21.6.24, 10:30-13:20 * תל אביב

סדנה ללימוד תקשור בהנחיית שחר בן-פורת. במהלך הסדנה נרפא אמונות ופחדים המונעים מאיתנו לממש את יכולת התקשור, הקיימת בכולנו, נלמד כיצד לתקשר ונתנסה בכך באופן מיידי. 12 מפגשים, בתל אביב.
2,400 שקלים ל-12 פגישות.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

15 דק' קריאה
רבים רוצים לחזור לשגרה, אחרים רוצים לאיזון. כולם רוצים שליטה, אומרים טוהר בתקשור החדש, וזאת כדי לנוח. מדוע זו אינה הדרך האפשרית להגיע למנוחה ומה כדאי שישתנה?
15 דק' קריאה
הניסיון שלנו להתעלות מעל הפגיעות, האופן שבו הקורונה מחייבת אותנו להתמודד עם פגיעות, ומדוע כדאי לנו להיפרד ממעטה ההגנה שאנו רגילים אליו. טוהר מסבירים זאת ועוד
15 דק' קריאה
מה טוב בקרונה? מה זה אומר עלינו, שאנו חולים? כיצד יוצרים בריאות של ממש? ואיזה שינוי בגישה כדאי לנו לעבור, בכל הקשור בגוף ובבריאות? טוהר מדברים על כל זה
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546