"על פני השטח מתקיימת מלחמה, אך ישנו תהליך נוסף המתקיים מתחת לפני השטח ואנו נעז ונגדיר את התהליך הזה בתור תהליך של ריפוי"

שלושת מרכיבי ההצלחה – קובץ להורדה

אם כך, שלום.

אם כך אנו נפגשים. מפגש נוסף בתוך זמן שהופך להיות מורכב עד מאוד.

אנו ננסה להסביר מעט יותר בזמן הזה על מה שמתרחש בתוך המציאות שבה אתם נמצאים, מה קורה על פני השטח, מה קורה מתחת לפני השטח. שני דברים מתקיימים בו זמנית, שני תהליכים לכאורה מנוגדים, אשר בחוויה האנושית סותרים זה את זה, כמעט מבטלים זה את זה.

על פני השטח מתקיימת מלחמה. מלחמתם של אלו המרגישים חסרי אונים, אלו המבקשים שליטה, אלו המבקשים כוח, אלו אשר מבקשים שלא להיות נכחדים פעם נוספת. מלחמה של אלו אשר מבקשים לעיתים להסיט את תשומת הלב ממצוקה קיימת, מלחמה של אלו היוצרים מצוקה נוספת.

זו מלחמה שיש בתוכה שנאה רבה והשנאה של בני אדם היא קודם כל שנאה לחוסר האונים. ניסיון לחזור בכל מחיר אל תחושה של בטחון, אל תחושה של שליטה. ישנו זעם וישנה שנאה ביחס לחוסר האונים והאדמה רועדת כתוצאה מכך.

ישנו תהליך נוסף המתקיים מתחת לפני השטח ואנו נעז ונגדיר את התהליך הזה בתור תהליך של ריפוי. משום שגם בתוך זמן שבו עולמות מתנגשים באופן הזה ישנו תהליך מסוים של ריפוי המתקיים. המלחמה הזו שבה אתם נמצאים אינה עומדת בפני עצמה; אפשר בהחלט להגדירה בתור תגובה, תגובת נגד לתהליך שינוי תודעתי המתקיים בעולם הזה.

להיות בחוסר מעש

תהליך השינוי מאפשר מרחב שבתוכו יותר ויותר בני אדם יכולים יותר ויותר לזהות ולגלות מי הם באמת ולהביא לידי ביטוי יותר ויותר מההבטים השונים במי שהם.

ישנו יותר חופש המאפשר זאת, ישנן יותר אפשרויות שבעזרתן אפשר להביא לידי ביטוי חלקים שונים שבעבר לא היו אפשריים. המפגש עם האלוהי,  ההתמסרות או ההתמזגות עם אותם חלקים בכם, שהם נצחיים, הופכת להיות אפשרית. היא מתרחשת במידה כזו או אחרת אצל בני אדם רבים.

התהליך הזה, שהוא נכון במהותו ותואם את הרצון להתפתחות, מפגיש בני אדם ומבקש מבני אדם להיות חסרי אונים. הוא מבקש מבני אדם להיות בחוסר תנועה, בחוסר מעש, לא משום שנדרשת באמת עצירה של פעילות פיזית כמו שנדרשת עצירה של פעילות בתודעה.

אותו החלק המבקש פתרון, המבקש לצאת, המבקש לעשות, המבקש להזיז, החלק הזה פעמים רבות נמצא בפעילות יתר. ישנו חוסר איזון חריף מאוד בעולם הזה, בבני אדם, בין החלק ההווה לבין החלק העושה. העשייה נמצאת במינון יתר אצל מרבית בני האדם וההוויה פחות.

בתוך ההתנגשות הזו, המתקיימת במציאות הקולקטיבית, אתם נדרשים בלית ברירה מנקודת המבט שלכם להיות. להיות בתוך מציאות שהיא אכן מורכבת וקשה מבחינה רגשית, אך זו גם מציאות המאפשרת לחוות מהו חוסר אונים.

להגשים עם פחות מאמץ

בני אדם רבים בזמן הזה, בשנים האלה שאתם נמצאים בהן, הולכים לכל מיני מאמנים וקואוצ'רים ושמים לעצמם יעדים לשינוי. הם רוצים שתוך פרק זמן מסוים יקרה דבר מה מסוים. אתם עושים את זה בצורות שונות גם אם השיטה בה אתם מטופלים אינה מבוססת אימון במובן הפשוט של המילה. יעדים היא דרך התפתחות פופולארית בעולם של בני האדם.

מטרות במובן מסוים הן אכן דבר מה חשוב, אך הדבר מכניס בני אדם לפעילות ולעשייה. בפועל אתם נמצאים בתחילתו של עידן חדש בעולמם של בני האדם, שבו מציאות יכולה להתממש וצריכה אף להתממש עם הרבה פחות מהמאמץ שאתם רגילים אליו.

אתם מתבקשים להיות הרבה פחות פעילים במובן שאתם רגילים אליו כדי ליצור את מה שאתם רוצים ליצור. אין זה אומר שאינכם צריכים לעשות פעולות פיזיות בתוך תחומי חיים. בהחלט ישנן פעולות שאתם מתבקשים לעשות. כפי שאמרנו, זה איננו בהכרח עצירה של פעילות פיזית כמו עצירה של פעילות תודעתית, אנרגיה של עשיית יתר.

להסכים לבקש עזרה

האנרגיה הזו נובעת מתוך נתק בין ממדים, מתוך אי הבנה עמוקה לגבי המהות האמיתית שלכם, לגבי האופן שבו המציאות מתממשת ומתגשמת, כיצד אתם יוצרים אותה, ולגבי העובדה הבסיסית ביותר שאינה מובנת כלל והיא שאתם אף פעם אינכם לבד.

כל מה שנדרש פעמים רבות בשביל להניע תהליכים הוא להביע כוונה. כן לטפל בהתנגדויות פנימיות המתקיימות אך יותר מזה להסכים לבקש ולקבל עזרה מאלו המלווים אתכם, מאותו אני עליון, מאותן ישויות שאתם מגדירים מדריכים, מאלו הקרובים אליכם הנמצאים בממדים שאינם פיזיים.

יהיה קשה להסביר במילים מדויקות כיצד שיתוף פעולה מסוג זה עוזר להתקדמות עצמית או ליצירת מציאות. אפשר יהיה בהמשך הזמן להסביר תהליכים אנרגטיים אלו במילים תלת ממדיות. לעת עתה נאמר שלמרות שאיש אינו יכול ליצור עבורכם את המציאות – אין אדם או ישות היכולים לבחור במקומכם – ההסכמה לקבל עזרה מרבדים גבוהים יותר מזה שבו מתקיימת האישיות שלכם מניעה תהליכים יותר בפשטות.

בשביל להגיע לנקודה הזו עליכם להיות חסרי אונים ובני אדם אינם אוהבים את החוויה הזו. חוסר אונים מתקשר אצל מרבית בני אדם לתינוקות, לילדות מוקדמת, שבה חוויה של חוסר אונים הביאה חוויה של נטישה, של בדידות, של אכזריות לעיתים. לכן אין רצון להיות בחוסר אונים, בחוויה המסויימת הזו. ישנו מאמץ להיות בשליטה.

לחזור אל עצמנו

מתוך נקודת המבט הזו אנו אומרים שמה שמתרחש מתחת לפני השטח הוא אכן סוג של ריפוי. אם תרצו שנתאים את המילים שלנו לחוויה המיואשת שלכם נאמר שמתחת לפני השטח ישנו סיכוי לריפוי. הריפוי יכול להתממש בכל אדם עם עצמו, בהבנה של החשיבות של חוסר אונים ובהסכמה להיות בו.

כעת אתם מרגישים קורבניים למדי ביחס לעובדה שעליכם להיות בחוסר אונים בתוך מציאות קשה מבחינה רגשית. אך כדאי להבין שישנה חוכמה גם מאחורי מציאות מורכבת זו. דווקא דרך המפגש עם החושך העמוק ביותר, עם ההתנגדות העמוקה יותר, אתם יכולים לעשות שינוי. שינוי שאולי יתקיים יותר במציאות האישית מאשר במציאות הקולקטיבית.

אנו מציעים שלאחר שמערכה זו על שליטה תסתיים, תחזרו להתמקד כל אחד בעצמו. כעת זה אולי מסובך לעשייה אך זה יתאפשר בעוד זמן מה. חזרו אל עצמכם.

ישנם מצבים בהם אתם נדרשים להיות יותר אקטיביים מכפי שאתם רגילים להיות. ישנם מצבים שבהם עליכם להסכים לעשות כדי להניע את עצמכם. אך פעמים רבות כדי שדברים ישתנו עליכם להסכים להביע כוונה, לטפל בהתנגדות פנימית אם קיימת ולהפתח לעזרה. אלו מנקודת המבט שלנו שלושת המרכיבים להצלחה.

החוויה הרגשית של אנשים רבים בזמן הזה היא של כשלון כזה או אחר אך הצלחה יכולה להתאפשר יותר בקלות אם תסכימו להיות חסרי אונים, אם תסכימו להרים ידיים. לחזור לזכרונות של תינוקות וילדות הקשורים בחוסר אונים, לנקות במידה רבה ככל האפשר כאב וזכרונות הקשורים בחוויה הזו וללמוד כיצד להיות פעילים וחסרי אונים בו זמנית. כיצד אתם נעים בתוך המרחב ושוהים בתוכו בו זמנית.

זהו איזון פנימי אשר דרך מה שמתרחש כעת אתם יכולים להעמיק את הלמידה וההטמעה שלו בתוך החיים. להיות ולעשות, אך קודם כל להיות.

בני אדם רגילים לעשות ומדי פעם הם הווים. אך הסדר הנכון תודעתית הוא להיות ולעשות. כעת, בזמן הזה, אין מה לעשות אלא להיות.

בשלב זה אנו נסיים.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 27.4.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור השלישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.
רוצה ללמוד תקשור? שפע הקורסים והסדנאות מבלבל אותך? לפני שמשלמים על קורסים, אפשר (וכדאי) להצטרף לקורס חינמי זה. הקורס מתקיים אונליין, והוא כולל 8 שיעורים שנשלחים אליך למייל, שיעור אחד בשבוע. בקורס זה מתחילים לתרגל את יכולת התקשור, ולומדים כיצד להתמודד עם הפחדים והספקות. 
ללא תשלום.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

"אם תשבו אל מול עצמכם ותתבוננו בכל אותם דברים שהם לכאורה לא בסדר, מה שתגלו בצד השני – זו אהבה"
"האנרגיה אשר אתם נמצאים בתוכה עכשיו, היא קופצנית במיוחד. אין שקט באופן שבו האנרגיה נוכחת". תקשור חדש
"דווקא הוויתור על שליטה והכניעה העמוקה אל הריבוי היא אשר מחזירה אתכם להיות מי שאתם באמת"
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546