בתקשור זה טוהר מתארים את שני הכוחות העיקריים המשפיעים עלינו – הכוח של מסקנות העבר והכוח האלוהי. לכל כוח מקור שונה והשפעה שונה, וכדאי שנכיר את שניהם

אם כך, שלום.

אם כך, אנו מתחילים מפגש נוסף, הזדמנות נוספת לעסוק במתרחש בעולם זה של בני אדם. עולם אשר ממשיך להתהפך, עולם אשר ממשיך להתעקש. זה מה שקורה בזמן זה בו מפגש זה מתקיים.

לפני שנאמר מה מתקיים, אנו נאמר שהזמן הזה בו מפגש זה מתקיים הוא ביטוי רב-ממדי, הוא אינו מתייחס רק לתאריך ולשעה. המפגש הזה מתקיים בזמן שתקשור זה נקרא או נצפה. כלומר, יתכן ואתם צופים בתקשור או אולי קוראים אותו או מקשיבים לו, גם כמה שנים לאחר שהתקשור הזה נמסר באופן פיזי, תלת-ממדי. גם אם זה המקרה, הרי שהוא רלוונטי לזמן שבו אתם נמצאים.

המסר שאנו מוסרים רלוונטי לעכשיו, אבל העכשיו הוא רב-ממדי; הוא אינו קשור רק ביום, בשעה ובלוח השנה. הוא קשור במה שבני האדם, אשר מתחברים לתקשור זה, עוברים וחווים באותו הרגע בו החיבור נוצר. אנו אומרים זאת כדי קצת לבלבל, ולעזור למיינד להרפות.

ההתעקשות על הליניאריות

זה חלק ממה שאתם מתעקשים עליו, באופן שאינכם מודעים לו, וזה איננו דבר מה שאתם יכולים להפסיק אותו – ובכל זאת אנו מציינים אותו. אתם מתעקשים שהכול לינארי, וההתעקשות על לינאריות נותנת כוח לפחד.

על מה הפחד עובד? הוא עובד על לינאריות. הוא מזכיר מה קרה, הוא מזהיר מפני מה שאולי יקרה, ואומר לכם מה לעשות או לא לעשות בהווה כדי שהעתיד לא יהיה כמו העבר. אבל אם הדברים הם אינם לינאריים; אם העבר מתרחש כעת – ואתם מכירים את החוויה הזו, שאתם מרגישים עכשיו כמו שהרגשתם בשלב יותר מוקדם בחיים שלכם; אז גם העתיד מתקיים עכשיו. אם הדברים מתקיימים בעכשיו רב-ממדי, אז לפחד יש פחות אחיזה, יש פחות השפעה.

גם זה אינו לגמרי מדויק כי אתם יודעים מה קרה, אבל אתם לא יודעים מה יקרה, וגם אם מה שיקרה קורה כעת, אינכם יודעים מה הוא, כי הוא עוד לא קרה. העבר, לעומת זאת, אתם בטוחים שאתם יודעים מה קרה בו, ואתם בטוחים שמה שקרה אולי יקרה, ולכן צריך להיזהר וצריך להישמר. זה נכון רק באופן חלקי, בין השאר משום שמה שקרה פעמים רבות אינו מבוסס על מה שקרה.

פעמים רבות, מה שקרה מבוסס על מה שהרגשתם והאופן שבו הבנתם או תרגמתם את החוויה. התרחש אירוע מסוים, אתם הרגשתם רגש מסוים, ומתוך זה הסקתם מסקנה מסוימת לגבי מה שקרה ולגבי מי שאתם.

המסקנה הזו נצרבת בכאב. מסקנה שלפעמים אומרת שהעולם הוא לא בטוח; מסקנה שאומרת שאין אפשרות; מסקנה שאומרת שאתם לא מספיק טובים; מסקנה שאומרת שאין על מי לסמוך; מסקנה שאומרת שאין אלוהים; מסקנה שאומרת שרק אלוהים יציל אותנו; מסקנה שאומרת שאני לא יכול לסמוך על עצמי, אלא רק על אחרים. מסקנות שונות אצל אנשים שונים. אצל אותו אדם יכולות להיות מסקנות שונות בהקשרים שונים, ולפעמים מסקנות הסותרות באופן מהותי זו את זו.

בן אדם יכול להתנהל מתוך מסקנה שאין אלוהים ובאותה מידה, גם מתוך המסקנה האומרת שרק אלוהים יציל אותנו.

העבר שלכם, בחלקו, הוא לא מה שקרה. העבר שלכם, בחלקו, הוא המסקנות שהסקתם. מסקנות לגבי טיב החיים, לגבי אנשים, לגבי מה שאפשר לצפות לו, מסקנות לגבי מי שאתם, לגבי הערך שלכם והאפשרויות שלכם. אתם אינכם באמת יודעים מה קרה וגם אם אתם יודעים מה קרה, מה שאתם מגדירים בתור מה שקרה הוא המסקנה.

המסקנה "אני לא בסדר"

לפעמים יש פער בין מה שקרה לבין המסקנה. קל מאוד לראות את הפער הזה וקשה מאוד להבין אותו בכל מה שקשור לרגשי אשמה שלכם. כאשר אתם מרגישים לא בסדר, אז אתם בטוחים שאתם יודעים מה קרה. קרה כך וכך, המסקנה היא שאתם לא בסדר, ואתם בטוחים שזה נכון.

פעמים רבות מה שקרה לא קרה בגלל שאתם לא בסדר, הוא לא מעיד על כך שאתם לא בסדר והוא לא מכיל בתוכו את המסר "אתם לא בסדר". זו איננה כוונת המשורר, גם איננה כוונת הסופר, גם איננה כוונת המתרגם, ובכל זאת, זה התרגום שלכם.

קשה לתפוס זאת משום שאתם מרגישים לא בסדר, וההרגשה הזו אמיתית, אבל ההרגשה הזו היא מסקנה. היא מסקנה רגשית, מה שאתם יכולים לקרוא לו כפרשנות.

אכן קרה דבר מה, עשיתם דבר מה או אירע לכם דבר מה, ואז אתם מסיקים שאתם לא בסדר ומתנהלים מתוך זה, אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה הוא מה שקרה, והמסקנה שהגעתם אליה היא חלק ממה שקרה, אבל היא איננה כל מה שקרה. יש הבדל בין המציאות שהייתה בעבר לבין המסקנה.

גם היום, בהווה, כשאתם מסתכלים לאחור על החיים שלכם, יש לכם כל מיני מסקנות שאתם מודעים אליהן ומסקנות שאתם לא מודעים אליהן. ברוב המקרים, ברוב המצבים, המסקנה איננה באמת מעידה על מה שקרה. היא מעידה על באופן בו פירשתם את המציאות, האופן שבו תרגמתם אותה למסקנות שהסקתם על מה שאתם מרגישים, ועם זה אתם מתנהלים בהווה. מתוך זה אתם, פעמים רבות, מגיבים בהווה, ויוצרים את העתיד. זאת עד שאתם יוצרים ריפוי.

ההשפעה של הריפוי

כאשר נוצר ריפוי, אז הדברים מתחילים להרגיש ולהיות אחרת. אז אתם נפתחים למסקנות אחרות. אתם לפתע מסתכלים לאחור על העבר ומבינים דברים מחדש. אולי אתם עדיין זוכרים מה קרה, אבל המסקנה משתנית. לפעמים אתם נזכרים במה קרה, וזה משנה את המסקנה.

ככל שהמסקנות האלה משתנות, אתם נהיים יותר פתוחים לעתיד אחר. כאשר אתם בטוחים שאתם יודעים מה קרה, אתם גם בטוחים שאתם יודעים מה יקרה, וככל שאתם נעולים בתוך מה שאתם יודעים, אתם נמצאים במעגל סגור שאין בו יצירה ואין בו התפתחות.

המודעות היא זו אשר יוצרת שינוי.

אתם מתעקשים שאתם יודעים מה קרה, אבל אולי מה שקרה הוא לא מה שקרה? אולי אתם כן בסדר, אולי יש אלוהים, אולי אלוהים כן יכול לעזור, אולי הוא לא יכול להציל אתכם מכל דבר, אולי יש על מי לסמוך, אולי אתם כן יכולים לסמוך על עצמכם, אולי אתם כן בסדר, אולי אתם טובים, אולי כן יש אפשרות? כל אלה הן אפשרויות שאנו מציגים בפניכם, אלטרנטיבה למסקנות שפעמים רבות אתם חיים לפיהן.

אולי דברים יכולים להיות אחרת. אולי העבר הוא לא העבר, ואם העבר הוא לא העבר, אז אולי העתיד הוא לא העתיד. כלומר, אתם לא באמת יודעים מה קרה, אתם לא באמת מפרשים את מה שקרה נכון, ומתוך ההבנה הזו אתם יכולים להיות יותר פתוחים ביחס למה שיכול לקרות.

אולי דברים יכולים לקרות אחרת? אולי יכול לקרות ריפוי? אולי יכול לקרות שינוי? אולי יכולה להיווצר רווחה? אולי יכולות להיות לכם הפתעות? האם הרעיון הזה נשמע לכם נכון? האם אתם מסכימים להחזיק ברעיון הזה, לאחוז בו, להטמיע אותו בתודעה שלכם?

אולי אתם טועים, אולי בעצם אתם צודקים, אולי צדקתם תמיד. המסקנה שאתם טועים היא הטעות. אולי, כמו שאנו נוהגים לומר, הכול בסדר, למרות ההרגשה, למרות מה שקרה? אולי, אולי יש תקווה? אולי ישנה אפשרות? אולי אתם יכולים להיות אחרת מכפי שהייתם עד כה? אולי המציאות כולה יכולה להיות אחרת מכפי שהיא הייתה עד כה?

אם הכול מתנהל בעכשיו רב-ממדי, ואם אתם מאפשרים לתודעה שלכם להיות יותר רפויה, פחות תפוסה במסקנות לגבי מי שאתם ולגבי החיים ואנשים, פחות תפוסה במסקנות לגבי מה שהיה, אז עתיד אחר יכול לקרות, שינויים יכולים לקרות.

אנו מציעים בתחילתו של מסר זה, שתטילו ספק במסקנות שלכם. אנו מציעים שתשימו לב למסקנות, שתכירו בהן, שתזהו אותן ותטילו בהן ספק.

אולי אתם טועים. אולי בעצם אתם צודקים. אולי יש אפשרות. אולי דברים כן יכולים להיות אחרת. אולי כן ישנה תקווה. אולי ריפוי הוא כן אפשרי. אולי יכולה להיות רווחה. אולי זה אפשרי. זה מה שאנו מציעים בתחילתו של מפגש זה.

התגובה ההפוכה

מפגש זה מתקיים בתוך עולם אשר הולך ומתהפך. עולם שבעודו מתהפך, יש המתעקשים להחזיר אותו לעבר. שימו לב מה קורה – התהפוכות רק מתחזקות. התנועה שבני אדם מבקשים ליצור, תנועה שיש שיגדירו אותה כשמרנית ואנו נאמר שזו תנועה פחדנית, היא תנועה שאינה יוצרת את המצופה ממנה, משום שהיא מייצרת תגובה הפוכה.

התגובה ההפוכה נוצרת במהירות, והדבר מעמיק את התסבוכת ויוצר עוד ועוד תהפוכות בעולם זה של בני אדם. זה יוצר את מה שאתם יכולים להגדיר כהקצנה של קיטוב או דואליות. אתם יכולים לומר שזה קורע את החברה, זה קורע את האחריות ההדדית ואת האפשרות לשיתוף פעולה.

אנו נאמר שבמידת מה, זה אכן עושה זאת, אבל אינכם יכולים אחרת. אינכם יכולים ליצור עתיד חדש מתוך הישן אותו אתם מכירים. בהרבה מובנים ניתן לומר כי מה שמתרחש כעת בעולם זה של בני אדם הוא התחזקותם של הרגלים, הרגלים שאנו קוראים להם "התעקשות".

ההרגל להתעקש

בני אדם מתעקשים. זה הרגל. הרגל עתיק וותיק. ישנם עוד הרגלים שבני אדם נאחזים בהם ורוצים שיישארו. בני אדם רוצים להחזיר דברים לאופן שבו הם היו, אבל זה איננו אפשרי. המאמץ להחזיר דברים לעבר יוצר עוד ועוד תהפוכות, והדבר מייצר אצל אנשים מסוימים עוד ועוד דאגות ועוד ועוד פחדים ולפעמים חרדות. יש אשר חווים יותר דיכאון, יש החווים יותר ייאוש ויש החווים את כל זה ביחד. יש אשר מרגישים שאין אפשרות ואין תקווה ואין סיכוי ואם ההווה הוא כפי שהוא, אז איזה עתיד יכול להיות? אנו מזכירים את מה שהזכרנו קודם על המסקנות.

יש עניין עם מסקנות – אתם אוהבים להגיע אליהן, משום שהן נותנות לכם מרכיב של ודאות, ואתם אינכם אוהבים להיות בתוך אי-ודאות. זה איננו דבר מה האהוב עליכם, בהחלט לא. אז אתם מסיקים מסקנות. המסקנה הנפוצה בזמן זה אומרת שאין תקווה ואין סיכוי וכאשר בני אדם אומרים "אני לא רואה איך משהו טוב יכול לקרות", הם בעצם אומרים "אני רואה שלא טוב יקרה". זו המסקנה.

אנו מזמינים אתכם, עם כל הקושי, להטיל ספק במסקנה. גם מסקנות ביחס לעבר, כפי שמסרנו קודם, אבל גם מסקנות ביחס לעתיד. יכולים לקרות דברים שאינכם רואים. חלקם יכולים להיות כואבים, חלקם יכולים להיות מרגיעים ומשמחים.

ההשפעה של הכוח האלוהי

יש עניין עם בני האדם – הרצון שלכם בשגשוג והתפתחות הוא חזק יותר מכל כוח אחר. זהו הביטוי של הכוח האלוהי. אתם רוצים להתפתח, אתם רוצים לשגשג, אתם רוצים לגדול.

הכוח הזה, בעודו מתבטא בביולוגיה שלכם, דוחף לשיתוף פעולה. הכוח הזה מתבטא בשיתוף פעולה ברמה הביולוגית הבסיסית ביותר בין חלקיקים שונים, בין תאים שונים, בין איברים שונים, בין אורגניזמים שונים. כוח הדוחף להתפתחות, לשגשוג ולגדילה מתבטא בשיתוף פעולה, וזה הכוח החזק ביותר המתקיים בעולם זה של בני אדם.

הכוח הזה הולך ונהיה יותר ויותר חזק. ככל שהאנושות ממשיכה לנוע בנתיב של ההתפתחות שבו היא נעה, בנתיב של לידה מחדש, כך הכוח הזה נהיה יותר ויותר חזק.

המשמעות של הכוח הזה ביום-יום שלכם היא שהכוח הזה פותח פתח לאפשרויות ולרעיונות ולפתרונות שאינכם רואים.

כאשר אתם חיים את חייכם, ואתם ניצבים אל מול מציאות – היא יכולה להיות חוסר בכסף, והיא יכולה להיות מזג אוויר אשר הולך ונהיה קיצוני, אירוע אישי או אירוע גלובלי – אתם מרגישים לבד מול זה, ואינכם יודעים איך זה יכול להשתנות.

מה שעליכם ללמוד לעשות הוא לסמוך על הכוח הזה. הוא קיים בכל בני האדם והוא דוחף להתפתחות, לגדילה, לשגשוג דרך שיתוף פעולה. משום כך, במצבי מצוקה ואסון, בני אדם נוטים באופן אינסטינקטיבי לשתף פעולה כדי לפתור בעיות. במצבים האלה, כאשר אתם נמצאים בתוך אובדן או הפסד משמעותי, הכוח הזה הוא מה שמניע אתכם. אין שום דבר אחר. הכוח של ההישרדות הוא הכוח הזה. אתם מחפשים פתרונות ואתם תשתפו פעולה כדי למצוא פתרונות.

ההשפעה של המסקנות

במצבים שהם פחות קיצוניים, נכנסים לתמונה עוד כוחות, והם קשורים במסקנות שדיברנו עליהן קודם, מסקנות לגבי העבר. אם המסקנה היא "אין על מי לסמוך" או המסקנה היא "אני צריך להסתדר לבד, או המסקנה היא "אני לבד בעולם" או המסקנה היא "אין אלוהים" או "אנשים לא אוהבים אותי" או "אני לא רצוי" או "אני לא בסדר", המסקנות האלה מהוות כוח מנוגד לכוח של הבריאה, לכוח האלוהי.

המסקנות הללו יוצרות כוח המבודד אתכם, החוסם אתכם, הסוגר אתכם, המונע מכם לבקש עזרה, המונע מכם להציע עזרה, המונע מכם ליצור שיתופי פעולה הן עם הרוח, הן עם החוכמה העמוקה הקיימת בכם, והן עם בני אדם אחרים. אתם נסגרים בתוך מה שאתם יודעים וזה מתבטא בייאוש, בדיכאון, בחרדה, בדאגות ובפחדים. אתם נסגרים בתוך מה שאתם יודעים, ואז כוח הבריאה, אשר דוחף, הולך ומתמעט, עד שאתם מגיעים למצב של אובדן משמעותי.

במצבים של אובדן משמעותי הוא מתעורר, ולפעמים הוא מספיק חזק ואתם מוכנים להשתנות בכזה היקף, שהשינוי הופך להיות דרמטי ומשמעותי. לפעמים ההשפעה שלו היא יותר קטנה.

אנו מציעים שתלמדו לסמוך על הכוח הזה, לסמוך עליו בתוככם ולסמוך על עצם קיומו בחברה האנושית. ישנם פתרונות לבעיות. ישנם פתרונות לבעיות בכל התחומים שאתם מכירים, הן בחיים האישיים שלכם והן בקולקטיביים. לא כולם עדיין יכולים להתגלות, לא כולם עדיין קיימים במציאות הפיזית, אבל הם קיימים, והכוח הפנימי הזה דוחף אתכם להגיע אל הפתרונות.

מה שעליכם ללמוד לעשות הוא לסמוך על הכוח הזה, לדעת שהוא קיים ולסמוך עליו ולזהות אותו. הכוח דוחף לשיתוף פעולה, הוא דוחף להקשבה, הוא דוחף להתייעצות, הוא דוחף לתת עזרה ולקבל עזרה, הוא דוחף לקבל השראה, הוא דוחף אתכם להיפתח בכל המובנים ובכל התחומים, לבני אדם ולעצמכם ולאלוהות עצמה.

כדי לסמוך על הכוח הזה, כדאי להמשיך ולרפא את אותן המסקנות הכואבות שתיארנו קודם. להמשיך בתהליך של ריפוי כדי שיהיה לכם יותר קל לסמוך מחדש על הכוח האלוהי, על כוח הבריאה אשר תמיד דוחף אתכם, אשר תמיד מניע להתפתחות, להתקדמות, לגדילה ולשגשוג.

זו המסקנה שאנו מציעים לכם במפגש זה: יש בכם את הכוח הזה, ואתם יכולים לסמוך עליו. הכוח הזה לוקח אתכם לעתיד שאינכם יכולים לראות, שאתם אינכם צריכים לראות כדי לסמוך עליו. תסמכו על הכוח הזה, והוא ימשיך לקחת אתכם בדרך אל עבר המקום שבו אתם יכולים להיות.

אלו הן המילים שלנו לפעם זו.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 27.4.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור השלישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.
רוצה ללמוד תקשור? שפע הקורסים והסדנאות מבלבל אותך? לפני שמשלמים על קורסים, אפשר (וכדאי) להצטרף לקורס חינמי זה. הקורס מתקיים אונליין, והוא כולל 8 שיעורים שנשלחים אליך למייל, שיעור אחד בשבוע. בקורס זה מתחילים לתרגל את יכולת התקשור, ולומדים כיצד להתמודד עם הפחדים והספקות. 
ללא תשלום.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

הבסיס למלחמה בה אנו נמצאים, המלחמה שמתרחשת בתודעה של כולנו, מה תפקידו של הרוע בעולם שלנו, וכיצד אפשר ליצור שלום במקום שבו ישנה מלחמה. תקשור מיוחד על מצב מורכב
15 דק' קריאה
בתוך המלחמה בה אנו נמצאים, טוהר מתארים בבהירות מה מתרחש, מה זו התבגרות וכיצד היא קשורה למצב, ומסבירים מדוע אנו יכולים להיות אופטימיים, למרות הכל
15 דק' קריאה
טוהר מדברים בהרחבה על המלחמה בתוכנו, על המלחמה בה אנו נמצאים עם החמאס, ועל דרך האמצע, שמחברת בין רעיונות מנוגדים ויוצרת שלום חדש
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546