טוהר מתארים את התהפוכות המתרחשות בזמן זה, ומציעים איזה היפוך של התודעה, של הגישה, כדאי לנו ליצור בתוכנו

אם כך, שלום.

אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף, הזדמנות נוספת לעסוק במתרחש בעולם זה של בני אדם. לעסוק בתהפוכות, אולי נאמר במהומות, שמתקיימות כעת בעולם זה של בני אדם.

אלו הם שני הדברים העיקריים, או שתי המילים, שבעזרתן אנו מתארים את שני הדברים העיקריים המתרחשים בזמן זה, אשר כדאי שיתרחשו. התהפכות היא העיקר. זה מה שקורה, בעיקר, וזה מה שבעיקר צריך לקרות. התהפכות של האופן שבו אתם רגילים לראות את הדברים, מישן לחדש, מחושך לאור, מ'לא' ל'כן'.

כאשר ההתהפכות אינה מתרחשת, כאשר ישנה התנגדות לתנועה זו המתקיימת, אז נוצרת מהומה. היא יכולה להיות פנימית, היא יכולה להיות חיצונית, היא יכולה להיות אישית והיא יכולה להיות משותפת לעוד בני אדם, מספר קטן ומספר עצום גם יחד. מהומה יכולה להתקיים באופנים שונים:

היא יכולה להתרחש באופן שבו אתם חושבים – באינטנסיביות של המחשבה, בתוכן של המחשבה.

היא יכולה להתרחש בהרגשה – באינטנסיביות ובעוצמה של רגשות, אשר עשויה להיות יותר חזקה מתמיד.

היא יכולה להתרחש בגוף הפיזי – בתחושות, במיחושים, בכאבים, לעיתים ביותר בעיות מכרגיל.

היא יכולה להתרחש במערכות יחסים, במריבות, בוויכוחים, כמו גם במלחמות בין קבוצות ובין אנשים, בין מדינות ובין עמים.

מהומה על שום הצורך להתהפך, על שום הצורך לעבור מחושך לאור. על הצורך, על ההכרח, לעבור מ'לא' ל'כן'.

ההתהפכות היא תולדה של בחירה

ההתהפכות היא הכרחית, אבל היא איננה נעשית בכפייה. היא תולדה של בחירה שהאנושות עשתה, לעבור מ'לא' ל'כן', מ'אין' ל'יש'. במילים אחרות, מחושך לאור.

האנושות בחרה בכך, והתהליך נוצר בהתאם, אבל ככל שתשאלו בני אדם באופן אינדיבידואלי, הם לא יידעו לומר "בחרנו בזה וכעת אנו מיישמים את הבחירה שלנו". מעטים הם האנשים אשר זו הבחירה המודעת שלהם. עם זאת, מדובר בבחירה קולקטיבית, ומכאן שהיא גם משפיעה על האנושות כולה.

בני אדם צריכים להתהפך. לעבור מ'לא' ל'כן', מ'אין' ל'יש', ממה שאולי היה למה שיכול להיות. אפשר לומר, לעבור מביקורת להתלהבות, מעיסוק באיך הדברים היו צריכים להיות להתמקדות באיך הדברים יוכלו להיות. מעבר מהתעלמות לתשומת לב. כזה הוא העולם, וזו ההתהפכות המתרחשת יותר ויותר.

מעבר מ'לא' ל'כן'

מילים אלו מתארות תהליך אשר החל לפני זמן מה. במושגי הזמן שלכם, כבר עשרות שנים. איננו מתארים תהליך המתרחש בימים אלה או בשבועות אלה במיוחד; זהו תיאור אשר ניתן להשתמש בו כדי להתייחס לכל תהליך ההתעוררות של האנושות.

המעבר מ'לא' ל'כן' טומן בחובו את כל השינויים כולם. כאשר בני אדם רואים מה כן, מה יש, עוד ועוד יכול להיפתח. כאשר בני אדם מתעלמים מה'יש', עוד ועוד נסגר. כזה הוא העולם, נפתח ונסגר במהירות רבה יותר מתמיד וגם בעוצמה רבה יותר, קולקטיבית ואישית גם יחד. המעבר מ'לא' ל'כן' הוא המעבר כולו.

מאחר וכך, אנו צריכים להסביר מדוע אנו מתארים את הדברים באופן הזה דווקא בנקודת הזמן הזו. ישנן שתי סיבות לכך. הסיבה הראשונה היא הצורך להסתכל מחדש על מהותו של התהליך, ולבחון באיזה אופן הוא בא לידי ביטוי בחיים שלכם בזמן זה. מה הוא ה'לא' שיש בכם כיום, שכדאי להפוך אותו ל'כן'? מהו החוסר, שכדאי להפוך אותו לשפע? איזו התמקדות ב'לא', בעבר, במה שיכול היה להיות ובמה שהיה, כדאי להפוך להתכווננות למה שיהיה, למה שיוכל להיות?

מהו השינוי שכדאי לכם ליצור בזמן זה בדיוק, בתודעה שלכם, בתפיסה, בהרגשה וגם בהתנהלות, בבחירות השונות, בהתנהגות? זמן לאבחון מחדש, לא של מי שיכולתם להיות, אלא של מי שאתם יכולים להיות עכשיו ובהמשך הדרך.

הסיבה השנייה שבגללה אנו מתארים את התהליך באופן הזה, היא משום שישנה מידה מסוימת של האצה בתהליך. מעין עליית מדרגה באינטנסיביות של הכול.

התזוזות הופכות להיות יותר רבות, והצורך בהתהפכות הופך להיות יותר ויותר דחוף, יותר ויותר חד משמעי. שינוי ברובד נוסף צריך לקרות.

אין זה אומר שאתם מתקרבים לדד-ליין או שיש איזשהו מבחן, שאתם נמצאים בתוך סכנה שיש להימנע ממנה, אבל כן אנו אומרים שישנה התרחבות אשר כדאי להסכים אליה, כדאי להכיר בה, ולעזור לה להיווצר.

אתם משפיעים על התהליך

אין מדובר פה רק בתהליך אנרגטי, שאפשר לומר שהוא מתרחש ברבדים שאתם אינכם מבינים או מכירים והוא משפיע עליכם, על כל בני האדם. זהו תהליך שאתם יכולים ואמורים גם לתרום לו, כדי להפוך אותו לאפקטיבי. במילים אחרות, זה איננו רק עניין של מה קורה לכם, אלא גם מה אתם גורמים לו לקרות.

האינטנסיביות איננה נוצרת בפני עצמה, אלא היא נוצרת בעיקר מהתנועה שלכם, מהתגובה שלכם למתרחש, ולאופן שבו אתם מסייעים לעצמכם.

התהליך תלוי בכם ובו זמנית הוא גם משפיע עליכם. התהליך הוא דו כיווני. הוא לא רק נוצר מכורח של החלטה קולקטיבית משותפת לפני זמן מה, אלא הוא מושפע בכל רגע ורגע ממי שאתם כעת.

זה מה שאנו מציעים לכם בזמן הזה – זה לעסוק בהתהפכות הנחוצה באופן שבו אתם רואים את עצמכם, באופן שבו אתם רואים את החיים שלכם, בגישה שלכם, בתגובה שלכם ובפעולה שנוצרת מתוך זה, מתוך הגישה.

לשים לב להתמקדות ב'לא'

שימו לב להתמקדות שלכם ב'לא', שימו לב להתמקדות שלכם בחוסר, באין, במה שלא יכול להיות, במה שחבל שלא קרה, במה שהיה צריך לקרות. הכירו בזה פעם נוספת.

גלו באיזה אופן הגישה הזו באה לידי ביטוי במי שאתם כיום. מתוך זה תוכלו אט אט לגלות מה יוצר את זה, מדוע זה כך, מה דרוש ריפוי ושינוי כדי לאפשר התפתחות, כדי לאפשר לכם לראות דברים אחרת, להגיב עליהם אחרת, לבחור אחרת.

מה אם נאמר לכם שהכל בסדר?

אנו חוזרים ושואלים במרוצת הזמן – מה אם נאמר לכם שהכול בסדר? אנו שואלים את השאלה הזו פעם נוספת. מה אם נאמר לכם שזו האמת? מה אם נאמר לכם שבאמת הזו אין ממד של התעלמות או טשטוש של בעיות וכאבים? מה אם נאמר לכם שבהסתכלות הזו ישנה אפשרות לחוות הכול באופן מעט שונה?

מה אם תסכימו לכך, לאפשרות לעשות את הצעד הזה, שהוא גם פנימה וגם החוצה בו זמנית, שהוא אל תוך עצמכם ומחוץ לעצמכם בו זמנית? האם תעשו את הצעד הזה ברגע זה ממש? צעד לתוך האפשרות, לתוך הרעיון שהכול בסדר.

זה איננו דבר מה להבין אותו או להסביר אותו. זו תנועה קלה בתודעה, צעד פנימה והחוצה, צעד לעשות אותו באופן כזה המביא שינוי לאופן שבו אתם חווים את הכול.

אם הכול בסדר, אז אין במה להתווכח, במה להילחם, אין על מה להיאבק, אין מה להסתיר, אין על מה להתכחש.

אם הכול בסדר, אז אפשר לשאול שאלה אחרת, חדשה, כזו שאתם אינכם רגילים לשאול. אם הכול בסדר, מה עכשיו? זו השאלה, והיא נשאלת באופן שונה מהאופן שבו אתם רגילים לשאול את השאלה הזו.

'מה עכשיו?' היא איננה שאלה של האדם. היא גם איננה שאלה של האלוהי. זו השאלה הנשאלת כאשר השניים הופכים מחדש לאחד, כאשר האנושי והאלוהי נפגשים מחדש.

אם הכול בסדר, מה עכשיו? מי אתם רוצים להיות? מה אתם רוצים לבטא? איזו חגיגה אתם רוצים לחוות? איזו הנאה אתם רוצים ליהנות? איזו יצירה אתם רוצים ליצור?

אנו מציעים לעשות צעד שהוא פנימה והחוצה גם יחד, שיכול להיות כזה הסותר במידת מה את ההיגיון שלכם, את ההסתכלות שלכם.

לא להתאמץ לעשות להבין

ההצעה שלנו יכולה לעורר את השאלה "איך עושים את זה?" וגם את החוויה של "אין לי מושג מה עושים עם זה". זה יכול לעורר את המיינד לפעולה, זה יכול ליצור מעין התנתקות פנימית והתחפרות במוכר. אנו מציעים לא להתאמץ להבין איך עושים את זה, וכן לשמור על הרעיון שאפשר לעשות צעד, גם אם אינכם מבינים איך זה נעשה.

אתם אינכם עושים את הצעד אבל בהסכמה לעשות אותו, הוא יכול להיווצר.

מה משתנה?

אנו מזמינים אתכם להרהר מחדש בשאלה הזו, באפשרות הזו שהכול בסדר, וכך לעזור לעצמכם להפוך את נקודת המבט פעם נוספת, ברובד נוסף.

האם יכול להיות שמה שאתם מגדירים אותו כלא טוב הוא טוב? האם זה אפשרי שבבעיה יש מתנה? האם יכול להיות שבחורבן ישנה צמיחה? האם יכול להיות שבכאב ישנה הקלה? האם יכול להיות שבפחד ישנה אהבה? האם זה יכול להיות? אנו אומרים שכן.

אנו מציעים, מזמינים, לאפשר מחקר חדש של אפשרות זו. האם זה יכול להיות שיש טוב במה שאתם רגילים להגדירו כלא טוב? ואם כן, אם האפשרות קיימת, אם אתם מתחילים כמו להגמיש את נקודת המבט ולבחון את המציאות בעוד רובד, מה משתנה בהרגשה? מה משתנה בחוויה, בתפיסה שלכם את עצמכם ואת המציאות, בגישה ובפעולה? מה משתנה? מי אתם הופכים להיות?

את זה אנו מציעים לכם, את זה אנו שואלים. אנו עושים זאת כדי לסייע לכם באותה קריאה או דרישה להתהפכות. כדי לעזור לכם, איך לומר, להפסיק מהומה.

המהומה נוצרת כאשר הלא טוב הוא לא טוב, ואם הלא טוב הוא לא טוב, אז יש פחד ואז יש כעס ומכאן יש ויכוח ומריבה ומלחמה. אבל אם בלא טוב יש טוב, אז יש פחות פחד, פחות התנגדות, פחות מהוויכוח, מהמריבה ומהמלחמה, ולפעמים אין שום דבר מכל אלה. גם זה יכול לקרות.

אנו מזמינים אתכם במפגש זה לעשות צעד, צעד פנימה והחוצה גם יחד. אנו מזמינים אתכם לעשות צעד שאינכם יודעים כיצד לעשות אותו, ואינכם צריכים לדעת. אנו מציעים לכם נקודת מבט, שאלה לשאול שיכולה לסייע לכם לאפשר או ליצור את התשתית שמתוכה הצעד הזה נעשה.

מה טוב ומה שנתפס כלא טוב? האם יכול להיות שאתם אינכם רואים נכון את המציאות? האם יכול להיות שהפחד משקר, שהאשמה משקרת? האם יכול להיות שהביקורת מסתירה את האמת, ושהכאב מספר רק סיפור חלקי על מי שאתם? האם זה יכול להיות שאתם יכולים לנוח?

האם ישנה בתפיסה שלכם אפשרות לרעיון שאתם יכולים ליהנות? אנו אומרים שכן ומציעים לכם, אם אתם רוצים בכך, לבחון מחדש את עצמכם ואת האופן שבו אתם חיים את חייכם. אם הכול בסדר, אז מה עכשיו?

אלו הן המילים שלנו לפעם זו.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

1 מחשבה על “צעד של שינוי”

  1. נראה לי שטוהר מציעים שינוי גישה במחשבה,אבל עדיין רב הנסתר במה שהם מציעים על הגלוי.טוהר מדברים בכלליות ובעקרוניות,אבל בלי מהבית דוגמאות מהחיים,כנראה כדי לא לשבור את עקרון הבחירה החופשית של בני האדם.וזה כמובן מבאס ומתסכל ואפילו מעצבן ומכעיס.אני מקווה שבעתיד הקרוב תתבהר התמונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 29.6.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור החמישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.

מפגש ראשון ביום שישי, ה-21.6.24, 10:30-13:20 * תל אביב

סדנה ללימוד תקשור בהנחיית שחר בן-פורת. במהלך הסדנה נרפא אמונות ופחדים המונעים מאיתנו לממש את יכולת התקשור, הקיימת בכולנו, נלמד כיצד לתקשר ונתנסה בכך באופן מיידי. 12 מפגשים, בתל אביב.
2,400 שקלים ל-12 פגישות.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

15 דק' קריאה
"זה העולם הזה שבו אתם נמצאים, הוא נמצא בין פירוד לאחדות, והוא משתנה לטובה. אם תסכימו לראות זאת, אם תסכימו לראות את עצמכם משתנים לטובה, אז תוכלו בהחלט לנוח, וליהנות יותר מכפי שאתם רגילים". תקשור אופטימי על השינוי שהכל עובר
18 דק' קריאה
הידיעה שכולנו מחוברים אל מול הכוח שרוצה לחזור להפרדה – זו הנדנדה בה כולנו נמצאים. טוהר מדברים בהרחבה על המצב הזה ומזכירים לנו, למרות הכל, להיות אופטימיים
15 דק' קריאה
טוהר מתייחסים לשינויי האקלים, כטריגר לדבר על הטראומה הקולקטיבית של האנושות. כלומר, מה גורם לה, כיצד היא משפיעה עלינו, ומה יכול לעזור לנו בזמן זה
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546