אנו נמצאים בתהליך של חיבור מחדש לאהבה, המעורר תגובות-נגד, ריאקציות. טוהר מתארים את הריאקציות העיקריות שאנו חווים, ומציעים כיצד להתמודד איתן

אם כך, שלום.

אם כך, אנו מתחילים מפגש נוסף, הזדמנות נוספת לעסוק במתרחש במרחב זה בו הכול קיים, בעולם זה של בני האדם.

מה קורה בזמן הזה לבני אדם, בו הם מתחברים מחדש? מה קורה כאשר אתם מתחברים ומדוע כל זה מעורר תגובת נגד של התנתקות? במטוטלת שהאנושות נעה בתוכה, זה מה שקורה – ישנה תנועה בין חיבור להתנתקות, בעוד שהמגמה כולה היא מגמה של חיבור מחדש.

דיברנו על כך באופן יותר ממוקד לפני מספר שנים, אבל אין זה אומר שהמשמעות של התהליך, כתהליך של חיבור מחדש, השתנתה בשנים שעברו מאז. אפשר בהחלט לומר, ללא קשר ללוח שנה, לשנה זו או אחרת, כי הכול נמצא במגמה, בתנועה כוללת של חיבור מחדש. זה הבסיס של השינוי כולו, והוא זה המאפשר גילוי אלוהי.

כאשר אתם מתחברים, אתם יכולים לגלות. כאשר אתם מתנתקים, אתם ממשיכים לחיות באפלה. הגילוי לעיתים עשוי להיות מאתגר, לכן בני אדם רבים מבקשים לחזור להתנתק, לסגור את הדלת, לא לדעת, לא לחשוב, לא להרגיש, לא להתמודד עם אמיתות כאלה ואחרות ביחס למי שהם. אתם מאמינים אמונה כה עמוקה שאתם אינכם ראויים לאהבה, עד שאתם תעשו דברים שונים בשביל לנתק את עצמכם ממנה.

לחזור לממלכת האהבה

אנו מדברים על אהבה משום שלזה אתם מתחברים מחדש. יותר מכל דבר אחר המתקיים בעולם זה, הדבר אליו אתם מתחברים מחדש הוא אהבה. זו האהבה שלכם לעצמכם, האהבה של כל הקיים לכל הקיים, האהבה היא כל מה שיש, היא המצע שעליו האור רוקם את רקמת החיים.

כאשר אתם מתחברים מחדש, זו האהבה אליה אתם חוזרים, והאור הוא המסייע לכם במסע. הוא זה אשר יוצר את הדרך, טווה מחדש קשרים אבודים, מאפשר להתחבר אל המרחב ואל המהות אשר תמיד הייתה, מאפשר לכם לחזור הביתה.

הכול חוזר מחדש לממלכת האהבה. אך בני אדם רבים מרגישים לא ראויים אליה – וכאשר אנו אומרים בני אדם רבים, אנו יכולים לומר כי זה נכון לכל בני האדם. אפשר להציג זאת באופן הזה, שכן מספרם של האנשים אשר מרגישים ראויים לאהבה במלואם הוא קטן, ואלו אשר מרגישים ראויים לאהבה כבר חזרו הביתה והפכו להיות מחדש חלק ממנה. מרבית בני האדם אינם מרגישים ראויים לאהבה, וכאשר זו דופקת על הדלת, מבקשת שתפתחו, אתם בטוחים שזה פורץ שעומד לקחת לכם את מה ששייך לכם ואוטמים את הדלת בכוח. כתוצאה מכך מתרחש בלגן רב בעולם זה של בני האדם.

לחזור לחיים שהיו פעם

רבים מבקשים לחזור לאחור, לחזור למה שהיה פעם. הם מבקשים לעיתים לחזור אלפי שנים לאחור, לעיתים עשרות שנים לאחור, לעיתים כמה מאות. המקום אליו בני אדם מבקשים לחזור הוא לא לאורח חיים כזה או כזה, לערכים כאלה או כאלה, אמונות כאלה או כאלה, תזונה כזו או אחרת. מה שבני אדם מבקשים לחזור אליו זה אל הניתוק – בני אדם מבקשים לנתק מחדש את הלב.

המאבק הוא ממשי ואמיתי, והוא מתרחש במלוא העוצמה. זאת משום שכל בני האדם, ללא יוצא מן הכלל, גם החשוכים ביותר, גם אלו שאתם לא רואים בהם טיפה של אהבה, מרגישים דבר מה המתרחש בלב. האהבה דופקת על הדלתות של כולם, והיא עושה זאת ללא יוצא מן הכלל. היא דופקת מבחוץ והיא דופקת מבפנים. זו תנועה המגיעה משני כיוונים, מחוץ לגבולות שלכם ומתוך המהות שלכם. זה מה שקורה.

כל בני האדם מרגישים זאת. יש המתמסרים לזה, יש המתמודדים עם ההשלכות של זה, ורבים נאבקים בזה, מבקשים לסגור מחדש את הלב, לחזור למחוזות של ניתוק, של עליונות, של הפרדה, של שלילת זכויות. מבקשים לחזור לעולם שבו יש יותר ויש פחות, שבו אפשר להתעלם, שבו אפשר שלא יהיה אכפת. לזה רבים מבקשים לחזור, לעולם שבו לא יהיה אכפת.

בהצלחה, אנו יכולים לומר, משום שזה לא יצליח. עם זאת, ההתמודדות שהניסיון הזה מביא איתו היא קשה מאוד. היא משפיעה על החיים של כל בני האדם, שכן אלה הנאבקים יוצרים גלים במרחב הכולל, המשפיעים על כל בני האדם. גם אם אתם נמצאים בבועה כזו או אחרת, גם אם במציאות האישית שלכם יש יחסית רוגע ורווחה, כל זה גם מתרחש בתוככם, ואתם מושפעים מאותה התנועה.

אנו מבקשים לדבר במפגש זה על ארבעה דברים המתרחשים בזמן זה שבו אהבה נוקשת על הדלת, מבקשת להיכנס. אנו לא רוצים להתייחס באריכות למלחמות – אתם רואים אותן, מזהים אותן ומוקפים בהן במידה כזו או אחרת. קל לראות במלחמות בין מדינות ובין עמים כביטוי לכל מה שאנו מדברים עליו, לכן אנו לא רוצים להתמקד בזה. אנו רוצים להתמקד בארבעה דברים אחרים אשר מתרחשים בעולמם של בני האדם, שלכאורה אינם קשורים לכל התנועה הזאת, להתנגדות הזאת שתיארנו קודם לכן. מה קורה לבני אדם בזמן זה?

הריאקציה הראשונה: הצפה של רגשות

הדבר הראשון שאנו רוצים להתייחס אליו הוא לחוויה הרגשית. אחד הביטויים של ההתמודדות הזו היא הצפה הולכת וגוברת של רגשות שונים, אשר קשורים באותה תפיסה שאומרת 'אני לא ראוי לאהבה'.

לעיתים הרגש המציף הוא אותה ההרגשה הזו בפני עצמה, ההרגשה אשר אומרת 'אני לא ראוי', 'אני לא ראויה'. לעיתים, זו יכולה להיות הצפה של אשמה. רבים עשויים להרגיש לא בסדר. באותה מידה, יכולה להיות הצפה של כעס. הביקורת יכולה להקצין לעיתים ואתם עשויים להתמודד עם שנאה של ממש.

החוויה הרגשית יכולה לנוע בין זה לבין זה, בין להרגיש לא ראויים ולא בסדר לבין לכעוס, לומר לעצמכם מה לא בסדר, אולי לומר את זה לאחרים על אחרים. כעס יכול להיות מופנה אליכם פנימה ויכול להיות מופנה לאחרים, וכל המכלול הזה יכול להתעצם מאוד בזמן הזה.

ההתעצמות הזו מביאה איתה אתגר, משום שרגשות אלו עשויים להחוות כאמיתיים. אתם עשויים להאמין לזה שאתם לא בסדר, שאתם לא ראויים. אתם עשויים להאמין לביקורת, להאמין לכעס, להיות בטוחים שאתם צודקים.

הדבר שממנו אתם מנסים להתרחק הוא אהבה; להיכנע לאמת הפשוטה שהטבע שלכם הוא אהבה, וכאשר אתם מוכנים לאהוב את עצמכם, אתם חוזרים לעצמכם, כי עצמכם הוא אהבה. זו אמת שתמיד הייתה נכונה ותמיד תהיה.

האהבה וההתנגדות אליה מציפים את הרגשות הללו. אפשר לראות בזה שלב חשוב בתהליך.

ישנה חשיבות רבה לביטוי של הרגשות ולמציאת הדרכים לרפא את המקומות הפגועים והפוגעים שיש בתוך עצמכם. הפוקוס בהיבטים אלו בתודעה יכול לשרת אתכם בתהליך זה. אבל אנו מבקשים להוסיף ולהזכיר שאתם חוזרים לאהבה, והיא המקום שבו אתם צריכים ללמוד להרגיש בנוח אם אתם רוצים לצאת מתנועה דואלית לשקט של האחדות. כלומר, להסכים להרגיש בנוח בתוך האהבה.

כדי לעשות זאת, אנו מציעים לכם מדי פעם להזמין אותה, את האהבה שאליה אתם מתחברים מחדש, שאתם מרגישים לא ראויים אליה. עשו זאת מדי פעם בתוך מדיטציות. הביעו כוונה, הזמינו את האהבה להופיע מחדש. עשו זאת בתדירות שמתאימה לכם, למשך הזמן שמתאים לכם. זה עשוי לעיתים להגביר את כל הרגשות שתיארנו קודם לכן, לכן חשוב שתעשו זאת במינון אשר מתאים לכם.

אנו מציעים שתעשו זאת משום שלאהבה אתם צריכים להתרגל. לעיתים עשויה להתלוות לזה תחושה של זרות, כאילו אתם נמצאים במקום שהוא לא רק לא מוכר אלא גם לא נוח.

כמענה לתגובות הרגשיות הללו אנו מציעים שתזמינו את האהבה ותתרגלו אליה. תתרגלו להרגיש אותה, להיות שרויים בתוכה, להיות אהובים, להיות אוהבים, להיות אהבה.

הריאקציה השנייה: התגברותו של בלבול

הדבר השני שעשוי לקרות בזמן זה הוא בלבול. כאשר אתם חווים תנועה דואלית בין חיבור לאהבה לבין 'אני לא ראוי לאהבה', אתם עשויים להתבלבל, לא לדעת בדיוק מהי הדרך שלכם, מה באמת נכון לכם. אולי האהבה היא לא המקום אליו כדאי לחזור? אולי הדרך לשם היא לא נכונה? אולי כדאי ללכת בנתיב אחר?

הבלבול הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים – באופן שבו אתם מטפלים בנפש שלכם, בגוף שלכם, החלומות שאתם מבקשים להגשים, תהליכים של יצירת מקורות הכנסה והגשמה עצמית. בכל התחומים בחיים שלכם אתם עשויים לחוות בלבול, לא להיות בטוחים האם הדרך הזאת היא נכונה.

אנו מציעים לכם, במידה ואתם חווים בלבול בזמן זה, לשאול את עצמכם האם ישנה אהבה בבסיס של הכיוון אליו אתם הולכים. האם מה שאתם עושים, האם הכוונה שמניעה אתכם לעשות את מה שאתם עושים, האם יש בזה אהבה? האם כל זה אמור להגביר את האהבה שלכם לעצמכם ומתוך עצמכם לעולם?

מהי אהבה? היא מהות מאפשרת, תומכת. בשפה של בני האדם, זו מהות האומרת 'כן'; את ה'לא' מביא הפחד, והוא אינו קיים בממלכת האהבה. אהבה היא מהות האומרת 'כן'. אהבה אינה בהכרח מסכימה עם כל דבר, אך היא אומרת 'כן'.

תשאלו את עצמכם בתוך בלבול, האם ישנה אהבה בכוונה, האם ישנה אהבה בדרך עצמה, בכלים שאתם משתמשים בהם, באמצעים, ברעיונות, בתוכניות, בפעולות. האם ישנה אהבה? אם האהבה קיימת, הכיוון הוא נכון לכם. אחרי האהבה תמיד כדאי ללכת, גם אם נדמה לכם שזה עשוי להיות מסוכן.

אנו מבקשים להזכיר שהאהבה היא הבית אליו אתם חוזרים, והפחד אשר ממנו אתם נפרדים הוא אינו באמת המרחב שבו אתם יכולים להתפתח. אך אהבה היא זרה והפחד מוכר, ואתם עשויים להימשך לפחד ולהתרחק מהאהבה. לכן חזרו ובדקו את עצמכם ואם האהבה קיימת, לכו בעקבותיה, והמשיכו להתרגל אליה.

הריאקציה השלישית: ההתמודדות עם שכנים

הדבר השלישי אשר עשוי לקרות קשור בשכנים ובהתמודדות שלכם עם שכנים. אלה עשויים להיות אנשים אשר גרים בסמוך אליכם, אלה עשויים להיות אנשים אשר אולי פיזית גרים רחוק מכם אבל במובנים אחרים הם שכנים.

שכנות היא תיאור של מצב בו אנשים שונים חולקים מרחב משותף, והשכנות יכולה גם היא להיות מושפעת בזמן זה במיוחד.

מה קורה כאשר אנשים שונים חולקים מרחב משותף? עליהם ליצור דרכים ליהנות מהמרחב המשותף. מה קורה כאשר במרחב המשותף ישנו גם פחד? אז יכולה להיות מלחמה.

אהבה אומרת שכולם יכולים ליהנות ולכולם ישנה הזכות להיות. הפחד אומר שזה יכול לקחת לזה וצריך להימנע וצריך להיזהר וצריך להרחיק ולהתרחק ולהתנגד ולשלול ולקחת ולהגן ולהתגונן.

מה קורה לכם עם השכנים שלכם? מה קורה עם אותם האנשים שהם שונים מכם, החולקים איתכם מרחב משותף? כאמור, אלה יכולים להיות אנשים אשר גרים בסמוך אליכם ואולי הם אנשים מקבוצה חברתית אחרת או עם אחר שאיתם אתם חולקים מרחב משותף כזה או אחר. מה קורה אז? מה אתם מרגישים?

אנו מציינים את כל זה משום שאחד הדברים שעשויים לקרות הוא התגברות של אותם הקולות האומרים שהשונה ממני לוקח לי את האפשרות להיות אני. אנו מבקשים להזכיר שאת האפשרות להיות אתם, איש אינו יכול לקחת מכם. את החופש עליכם לתת לעצמכם. את האישור עליכם לתת לעצמכם.

אנו מודעים לעובדה שבמציאות בה אתם חיים יש כאלה השוללים זכויות מאחרים, שישנה מגבלה על חופש שבני אדם מסוימים שמים על בני אדם אחרים. המציאות הפיזית הזו סותרת את מה שאנו אומרים. אנו לא נצליח לגמרי ליישב לכם את הסתירה.

אנו נחזור ונאמר, שאת החופש להיות מי שאתם, את האישור הזה, איש אינו יכול לתת לכם ואיש אינו יכול לקחת מכם. אפשר להגביל את הפעולות שלכם, אי אפשר להגביל את המהות שלכם. אי אפשר להגביל את מה שאתם מרגישים, את מה שאתם חושבים ואת מה שאתם רוצים. לעיתים אפשר להגביל פעולה כזו או אחרת של בני אדם מסוימים, אבל אי אפשר באמת להגביל אתכם אם אתם מבקשים להיות מי שאתם.

קל מאוד לבני אדם להיות קורבנות של השכנים שלהם, ובכך להנציח מעגלים של מלחמה וסבל. אנו מציעים שתפעלו אחרת. אנו מציעים שתחזרו ותתנו לעצמכם את האישור להיות כפי שאתם, ותגלו את המחסומים שאתם שמים לעצמכם, לרוב לא במודע, מבלי להבין ולשים לב שזה מה שקורה.

זה חשוב שתפסיקו להתעסק בשכנים שלכם, במה הם לוקחים לכם או נותנים לכם, ותחזרו פנימה אל מי שאתם. את האישור שחסר לכם, עליכם לתת לעצמכם.

הפחד הוא זה אשר שולל את הזכות של בני אדם להיות, והאהבה היא הזכות שלכם להיות. לעבור מפחד לאהבה, מצמצום לחופש, זו הבחירה שלכם, זו האפשרות שלכם. איש אינו יכול לקחת לכם אותה, אבל גם איש אינו יכול לתת לכם אותה. לכן אנו מציעים, ככל האפשר, כאשר אתם מוצאים את עצמכם עסוקים בשכנים שלכם ובהשפעות שלהם עליכם, חזרו לעצמכם, להשפעה שלכם על עצמכם. חזרו לתת לעצמכם את האישור אותו אתם צריכים.

הריאקציה הרביעית: ההסתגלות של הגוף

הדבר הרביעי אשר עשוי לקרות בזמן הזה, הוא הסתגלות של הגוף הפיזי למרחב של האהבה.

כאשר האהבה נוקשת על הדלת, היא יוצרת תגובה המשפיעה גם על הגוף הפיזי. דמיינו אדוות על המים, כיצד הן מתפשטות עוד ועוד; כך גם הנקישה של האהבה על מי שאתם. היא יוצרת אדוות המשפיעות גם על הגוף.

כאבים שונים עשויים להיות, מיחושים שונים גם הם עשויים להיות. חלק מבני האדם עשויים לחוות עניינים אשר קשורים במים בגוף שלהם, משום שמעצורים שונים עשויים לבוא לידי ביטוי בעוצמה רבה מבעבר, ומים, במקום שהם ינועו בחופשיות, עשויים להיעצר ולהיאגר במקומות שבהם הם לא אמורים להיות.

יהיו כאלה אשר עשויים לסבול מכאבי ראש. שליטה רבה צריכה להתפרק והראש, אשר נמצא בפעילות יתר, עשוי לעיתים לכאוב כדי להזכיר לכם לחזור אל הלב. הניסיון שלכם להדוף אהבה הפך למנגנון שליטה, שהגיע זמנו להתפרק.

אנו מציעים להיות בתוך מים בזמן הזה במיוחד. גם אם אתם נמצאים במים בתוך מקלחת או אמבטיה, היו בתוך מים והביאו יותר מודעות לשהות שלכם בתוך מים. בקשו מהמים להחזיר לכם תנועה. בקשו מהמים לשטוף את מי שאתם. לשטוף את עצמכם מפחדים וממחסומים, ממעצורים איתם אתם רגילים לחיות, משליטה שאתם רגילים דרכה להגדיר את מי שאתם.

אנו שבים ומזכירים שאין לכם על מה להגן. וזה דבר חשוב מאוד לדעת. האהבה, גם אם היא מרגישה זרה ולא מוכרת, גם אם אתם נפרדים מפחד אשר הפך לבית, היא אינה מהווה סכנה. כדאי יותר ויותר לפתוח את הדלת, להתחבר מחדש, להתחבר מחדש לאהבה, להיזכר שזה מי שאתם.

אלו הן המילים שלנו לפעם זו.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 29.6.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור החמישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.

מפגש ראשון ביום שישי, ה-21.6.24, 10:30-13:20 * תל אביב

סדנה ללימוד תקשור בהנחיית שחר בן-פורת. במהלך הסדנה נרפא אמונות ופחדים המונעים מאיתנו לממש את יכולת התקשור, הקיימת בכולנו, נלמד כיצד לתקשר ונתנסה בכך באופן מיידי. 12 מפגשים, בתל אביב.
2,400 שקלים ל-12 פגישות.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

15 דק' קריאה
"זה העולם הזה שבו אתם נמצאים, הוא נמצא בין פירוד לאחדות, והוא משתנה לטובה. אם תסכימו לראות זאת, אם תסכימו לראות את עצמכם משתנים לטובה, אז תוכלו בהחלט לנוח, וליהנות יותר מכפי שאתם רגילים". תקשור אופטימי על השינוי שהכל עובר
17 דק' קריאה
טוהר מתארים את התהפוכות המתרחשות בזמן זה, ומציעים איזה היפוך של התודעה, של הגישה, כדאי לנו ליצור בתוכנו
18 דק' קריאה
הידיעה שכולנו מחוברים אל מול הכוח שרוצה לחזור להפרדה – זו הנדנדה בה כולנו נמצאים. טוהר מדברים בהרחבה על המצב הזה ומזכירים לנו, למרות הכל, להיות אופטימיים
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546