בתקשור זה טוהר מדברים על תקופת חיים מסויימת שהתרחשה לפני 100 אלף שנה, והם מדברים על מריחואנה, ומחברים זאת לזוגיות ולרגשות

זרעים של שמחה – קובץ להורדה

אם כך, שלום.

אנו מבינים שישנם מי שנשארו לרעוד בבית (מתייחסים למיעוט המשתתפים בערב). זה מה שקורה עכשיו, האדמה רועדת. זה מה שקורה לכם בתוך הזמן הזה, אתם רועדים. אנו נסביר במעט מילים מה אנחנו עושים, מה נעשה בעולם הזה בזמן הזה, ומה למעשה אתם עושים בתוך מסגרת זמן זו.

מה שאירע לפני 100 אלף שנים הוא מה שמתחולל עכשיו בעולם הזה פעם נוספת. אנו עושים הערב סוג של מבצע. אנו חושפים לאור עובדות הידועות רק למעטים, ובכל זאת אלו הן עובדות שיש להן השפעה על רבים החיים היום בזמן הזה. ישנם רבים אשר לא היו אז, אשר קשורים קשר ישיר היום להשפעות של מה שאירע בעולם הזה לפני 100 אלף שנה. והערב הזה, במסגרת מצומצמת יחסית של אנשים, זהו זמן ראוי לדבר על המבצע.

לדבר על המבצע הזה זהו סוג של מבצע מחודש. כלומר, האדמה צריכה לרעוד רעידה עמוקה מספיק בשביל שאפשר יהיה לדבר מחדש על מה שאירע פעם, ובמובנים לדבר שוב על מה שמתחולל מחדש.

לפני פרק זמן זה שאנו דוברים בו הערב, לפני 100 אלף שנים, התגלמה בעולם הזה קבוצה של ישויות. ההתגלמות הזו בתוך גוף פיזי התקיימה בו זמנית בכמה נקודות על גבי הפלנטה. הנקודות הללו, אם תבדקו אותן, יושבות על אותו קו הרוחב. המספר הזה של ישויות שהתגלמו בעולם הזה עומד על מספר של מאות. כלומר, במושגים אנושיים, מאות אנשים לקחו חלק במבצע הזה, בפרויקט הזה, לפני כ- 100 אלף שנים.

אנחנו שייכים לקבוצה הזו, ויש בינינו ששומעים אותנו וקראים אותנו, כאלה אשר זוכרים היטב את מה שאנו מדברים בו הערב. צמרמורת היא דרך טובה שבה אתם נזכרים במה שהיא אמת.

מאות אנשים, שחלקים קרובים מאוד היום למה שאירע אז וחלקם רחוקים מאוד ממה שאירע אז. מאות ישויות יצרו מציאות. נוצרו והתגלמו בתוך גוף במטרה לבצע סוג מסוים של עבודה, סוג מסוים של הכנה.

ההתגלמות הזו, הפיזית, אירעה כאמור בכמה מקומות, שהיה ביניהם קשר רופף עד מאוד. הקשר התקיים ברמת הידיעה. כלומר, אלו לא היו אנשים רגילים. אנו לא היינו אנשים רגילים. וגם אתם לא. היתה ידיעה עמוקה, דומיננטית ומודעת אצל כל מי שהתגלם בגוף באותה תקופה, לסיבה האמיתית לפרויקט הזה. מי היינו באמת. לא היתה השכחה המוכרת, אשר אופיינית מאוד בעולם הזה. הצעיף, אם אפשר להגדיר זאת כך, היה דק מאוד בעבור מי שהיינו פה אז.

100 אלף שנה, והעבודה שנעשתה, היו לה שתי מטרות. למעשה, שני דברים נעשו באותה תקופה. האם אתם מבינים, זו היתה תקופה אחרת לגמרי בעולם הזה. למעשה, זה היה עולם אחר. לא היו פה עוד בני האדם המוכרים, והתרבות הזו, אשר מתקיימת היום, לא היתה אז. אך מה שנשתל באותה תקופה, מה שהוטמן באדמה באותה תקופה, היו זרעים. זרעים של שמחה וזרעים של רגש. אלו נשתלו בצד אלו, בעבודה אנרגטית מסובכת מאוד, שמטרתה היתה לטמון בתוך האדמה הן חפצים, הן צמחים והן תפיסות, רעיונות, אשר הוטמנו באדמה באופן אנרגטי, במטרה לאפשר לאנרגיה הזו להתבשל, ולחזור לבעבע, לחזור ולהופיע בזמן הנכון, כאשר הדבר יהיה אפשרי, כאשר הדבר יהיה נחוץ, בפרק הזמן שהוא העכשיו שלכם.

כלומר, זו היתה עבודה מוקדמת מאוד מבחינת הזמן הליניארי של כדור הארץ, בשביל התפתחות שהיא ההווה שלכם. ההטמנה באדמה היתה של כלים שיאפשרו לבני אדם רבים, היום, בזמן הזה שבו אתם נמצאים, להיזכר מחדש. להיזכר מחדש במי שאתם באמצעות שלושה דברים. באמצעות הרגשות שלכם, באמצעות צמח אחד מאוד מסוים, ובאמצעות שמחה. זה, נדמה לנו, המשולש הראשון, הרבה לפני הצלב והצלוב.

עכשיו, מה שאירע באותה התקופה לפני כ– 100 אלף שנים, זה שלב שחשוב לעסוק בו. העבודה הזו אשר התקיימה בעולם הזה, התקיימה שנים מספר. היא התקיימה בכמה מקומות, על ידי אותה הקבוצה שהתפצלה כאמור למספר קבוצות. בנקודת זמן מסוימת, העבודה שנעשתה היתה מספקת, ולמעשה היה בכך עמידה בפני גבול שאסור היה לחצות אותו. משום שחציית הגבול איימה לערער את האופן שבו העולם כפי שהוא היה אז, פעל. ההטמנה של האנרגיה והכלים שעוזרים לה בתוך האדמה איימה ליצור שינוי גדול מדי כבר אז בעולם, פעולה שלא היתה אמורה לקרות.

מתוך הבנה חלקית בלבד, העבודה שנעשתה היתה צריכה להסתיים. הדבר היה ידוע מראש, ובמובן חלקי ידוע גם תוך כדי, שלכל הפרויקט הזה יש זמן מוגבל. יהיה לחזור אליו, אם בכלל, בעידן אחר לגמרי, שהוא כאמור העכשיו שלכם.

האופן שבו הכל הסתיים היה שונה מאזור לאזור. המשמעות של מה שאירע לקבוצה אשר מאזינה לנו, שנמצאת איתנו, היא רבה עד מאוד. משום שהמעטה האנרגטי אשר סגר את הכל והסתיר את הכל, החל לבקוע. ואל תוך הממלכה הקטנה הזו, אל תוך האזור בו נעשתה העבודה הזו, החלו לחדור יותר ויותר פחדים.

הפחדים, בעודם פוגשים את האור, החלו לעשות וליצור בעיות רבות ומשונות. חלק מהאנשים נותרו יציבים בהבנה שלהם, בידיעה שלהם את האמת. אצל חלק ההבנה הזו החלה להתערער. הפחד, שהיה עד אז בגדר רעיון בלבד, הפך לממשי. חלק מהאנשים עזבו את האזור, ברחו ממנו, חלק מהם נותר בחיים והצליח לשרוד, חלק מת בחולות מתוך הפחד. ואלו אשר זכרו למרות הכל מי הם, בהחלטה מודעת ומתוכננת היטב, עזבו את הגוף והמשיכו הלאה.

כך הדברים אמורים היו להיות, ולמי שהיתה האפשרות לדעת מי הוא בתוך מצב זה של פחדים, היתה היכולת לעזוב בשקט. כך נעשה, והפרויקט הזה, שיש לו השפעה ממשית ואדירה על מה שמתחולל היום, בא אל סופו.

למרות החורבן, ולמרות ההשפעה שיש לעצם החורבן הזה, שלא יהיה ספק: הפרויקט הזה, המבצע הזה, אם אפשר להגדיר זאת כך, היה מוצלח מאוד. באדמה הוטמנה האנרגיה, הוטמן הידע, הוטמנו הכלים, בדיוק במידה הנכונה. הם אלו אשר בשנים האלה מתחילים אט אט לבעבע, וזה נעשה במספר מקומות בעולם הזה בתוך מספר קבוצות, שהגרעין שלהן הן אותן ישויות אשר עשו את העבודה לפני 100 אלף שנים. לגרעינים הללו הולכים ומצטרפים אט אט יותר ויותר אנשים, אשר בוחרים, אם אפשר להגדיר זאת כך, באמת הזו.

רגשות ושפע

האמת הזו אינה פשוטה. היא מדברת בזכות הרגש. זהו הדבר אשר נעשה שנים רבות, בין השאר גם על ידינו. ההסכמה להרגיש היא דבר משמעותי מאוד בתוך עולם שלקח פניה חדה מאוד לפני פרק זמן מסוים, והחל לעודד את החשיבה. היום, בעידן שבו הצעיף הולך ומתמוסס, שבו האפשרויות הולכות ונפתחות, והידע הופך יותר ויותר זמין, החיבור לאור הופך יותר ויותר אפשרי, הרי שזהו החיבור לרגש שהוא הדבר היחיד שיעזור לבני אדם לשמור על שפיות בזמן זה של שפע. הוא העוגן אשר מחבר אתכם לאנושיות, בזמן שהמלאכיות של מי שאתם הופכת זמינה.

בני אדם רבים, בתוך המסע הרוחני שלהם, בעודם פוגשים את האפשרות לחזור לחלק המלאכי שלהם, מתרגמים את האפשרות הזאת לפעולות אכזריות, להתנהגויות אנוכיות, להוויה שיש בה משום אטימות. משום שהם מבינים לא נכון שעליהם לחדול ולהדחיק את כל מה שהוא אנושי, את כל מה שהוא רגשי. אך אתם הולכים אל תוך דבר מה אחר בעולם הזה. החיבור אמור להיות של מלאכיות ואנושיות.

הגוף מביא איתו את הרגשות, ולפיכך יש כעס גדול בקרב בני האדם על הגוף שלהם, משום שהוא מוכיח פעם אחר פעם וחושף פעם אחר פעם את הדברים שאתם נוטים שלא לחוש בהם, שאתם נוטים לעיתים להתעלם מהם או להדחיק אותם. ככל שהנתק הזה הופך להיות גדול בעולם הזה, כך הבעיות הפיזיות של בני האדם גוברות בעולם הזה, והן אכן גוברות בזמן הזה.

ישנו דבר מה בסיסי ומהותי שעל בני האדם להבין. הרגשות שלכם הוא הכלי היחיד שבאמצעותו תוכלו לזהות את הדלת הנכונה שתכניס אתכם הביתה, לבית האלוהי. משום שאין בית אחד. למעשה, אתם מגיעים בתוך מסע רוחני אל שכונה, ובשכונה הזו לכל אחד יש את הבית שלו. כיצד תזהו מה הוא שלכם? משום שכלפי חוץ הבתים הללו נראים אותו הדבר. ההבדל הוא במהות, ומי שאיננו חווה את עצמו באופן רגשי, מי שאיננו מרגיש, עשוי להתבלבל, ולהיכנס לבית של השכן שלו. או לפחות לנסות, אנו לא בטוחים שהדלת הזו תהיה פתוחה עבורו.

קל להתבלבל בתוך שפע רוחני ללא רגשות, וקל בתוך שפע רוחני להתעלם מהרגשות. זה האתגר, וזה אתגר גדול מכל.

אתגר השמחה

בזמן הזה, שהאדמה רועדת ויחד איתה אתם רועדים, הולך ומשתחרר מתוך האדמה דבר מה – ולא, לא היינו צריכים באמת להבריח אותו – נוסף. הזרע הנוסף, זרע של שמחה.

ישנם כמה צמחים בעולם הזה שאתם נעזרים בהם בשביל  להרחיב את מצב התודעה שלכם. ישנם כאלה שזה עוזר להם להרגיש, וישנם כאלה שזה עוזר להם לשמוח. זרע השמחה הוא הדבר המסובך ביותר שיהיה עליכם להתמודד איתו בשנים הבאות. משום ששמחה עומדת פעם רבות בסתירה מול עולם הרגשות שלכם. רגשות זה דבר אנושי, שמחה היא דבר מלאכי. וכאשר האנושיות בכאב, כאשר המציאות האנושית היא קשה, השמחה של הלב נסוגה. לעיתים אין לה מקום ולא יכול להיות לה מקום. האתגר של אלו אשר צועדים בתוך מסע רוחני של ממש יהיה בשנים הקרובות הוא למזג את שתי התכונות הללו זו בזו. אנושיות ומלאכיות. רגשות, שהם הדבר החשוב מכל, ושמחה, שהיא הגורם המאזן מכל.

ככל שאתם יותר מתעוררים, ויותר נזכרים במי שאתם, כך הולכת ונוצרת בתוך התודעה שלכם יותר ויותר נוכחות של אור, של מי שאתם באמת. במילים אחרות, הלב שלכם הולך ונפתח. הלב מביא יותר ויותר הומור, יותר ויותר קלות אל תוך מציאות שבעבר היתה כבדה מאוד. אלו העושים מסע רוחני של ממש יודעים לזהות זאת, משום שדבר מה שבעבר הכעיס מאוד עשוי היום להצחיק בו בזמן שהוא עדיין מעצבן. כלומר, יש מידה מסוימת של קלות ביחס לדברים, שהופכת אתכם פעמים רבות לקצת משוגעים. משום שאם התגברתם על הדעה הקדומה של בני האדם מסביבכם, האומרת שלכעוס זה לא בסדר, אז לכעוס ולצחוק בו זמנית היא פעם רבות הדרך המהירה ביותר להתאשפז.

אז הנה האתגר שלכם. באתגר הזה של השילוב בין מלאכיות ורגשות יש צמח מסוים מאוד השפעה מעניינת מאוד. הצמח הזה, שבני אדם רבים כל כך נלחמים בזכות החופש שלו, יש לו מהסיבה הזו מתנגדים רבים כל כך. משום שהמריחואנה, היא המפתח. היא לא המפתח היחיד, אך היא מסוג המפתחות הצומחים בכל מקום. אלו הם הזרעים היחידים שהיינו צריכים להבריח לפני 100 אלף שנה, משום שהם היו היחידים שהם היו פיזיים.

אם יבואו המדענים ויחקרו את ה- DNA של הצמח הזה, אנו חושבים שמצפה להם הפתעה. הם עשויים למצוא בתוך הצמח הזה, בתוך המרכיבים שלו, דבר מה שהוא איננו מוכר מהעולם הזה. ואם תבדקו בעתיד הרחוק יותר עם האמצעים הנכונים את ה- DNA של האנשים המעשנים את הצמח הזה, אתם עשויים למצוא שגם ה- DNA שלהם משתנה. הצמח הזה, מאחר והוא מאפשר מקום לרגשות של האנושיות ולשמחה של המלאכיות בו זמנית, הוא יוצר אלכימיה בין שני הצדדים, אשר משנה את ה- DNA של בני האדם, ומאפשרת בדרך הזו להכין את בני האדם למעבר לעולם חדש.

מורים רוחניים רבים, אשר פוסלים את השימוש בצמח הזה, אנו חושבים שבתוכם הם מפחדים לעשות מעבר שלא ניתן יותר להתחמק ממנו מהעולם הזה אל עולם אחר. ההסכמה לפתוח את הדלת לצמח הזה היא הצהרה חד משמעית לא רק בכישלונה של מדיניות הסמים של ממשלת ישראל או ממשלה אחרת, אלא בכישלון חרוץ של מדיניות הפחד. ההפרדה בין המלאכיות לבין האנושיות מסתיימת.

– השבוע הולך להיות יום המריחואנה, ומשטרת ישראל רוצה לבטל את זה.

הם היו שמחים לבטל את הצמח, אך אין מספיק חומרי הדברה בעולם שלכם. אך אנחנו היינו חכמים… יש עוד צמחים. אם לא זה, יבואו אחרים.

לא ידוע ולא יודע

עכשיו, אחרי שגמרנו לעשות קצת הלם למוחות השמרניים של חלק מהקוראים שלנו, אונו רוצים לקחת את כל זה לתחום נוסף, והוא הסיבה התיאורטית שבגללה אנו נפגשים פה, והיא זוגיות.

אנו מתנצלים שאי אפשר להתעלם מזה…

גבר ואישה במפגש הפיזי שלהם, וגם זה המתרחש בתוכם של אלו הנמשכים אל בני המין שלהם, המפגש בין הגבר לאישה בפנים ובחוץ, הוא המפגש בין האנושיות למלאכיות. אז אפשר לקחת את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ולומר שהמתכון הטוב לזוגיות מאושרת הוא להיות מסטולים…

אתם מבינים, הבעיה הגדולה של שני אנשים שנפגשים, בייחוד אם הם לא הכירו אחד את השני קודם – ובדרך כלל אתם לא מכירים אחד את השני קודם לכך שהכרתם – הוא שאתם יודעים הרבה מאוד. זו בעיה אנושית מוכרת. מאחר ואתם חיים בזמן ליניארי, הרי שבכל רגע שבו אתם נמצאים אתם סוחבים אתכם את כל מה שהיה, ובו זמנית אתם מביאים אל תוך הרגע הזה את כל מה שאתם לא יודעים שהולך להיות. הפחד מהלא ידוע, מהמעבר ממה שידעתם שקרה למה שאתם לא יודעים שעומד לקרות, מכריח אתכם ליצור מערך הגנה. מערך ההגנה הזה מטרתו למנוע מהעתיד להיות כמו העבר. זוהי המערכת שנכשלה יותר מכל. משום שאם תבדקו היטב את מה שקורה לכם היום, תגלו שפעמים רבות הוא דומה מאוד למה שהיה פעם, והוא הופך דומה יותר ויותר למה שהיה פעם ככל שאתם יותר ויותר מנסים להימנע מכך.

הפחד שלכם מתוך כניסה אל הלא ידוע, מהבנה שאתם חיים בלא ידוע; האתגר שטמון במעבר מהזמן הליניארי לזמן המעגלי, הוא האתגר הגדול ביותר במפגש זוגי של שני אנשים. אתם באים לתוך מפגש כזה עם מה שאתם יודעים. אתם יודעים מי הייתם, מה אתם אוהבים, מה אתם רוצים, מה הרגשתם, מה עשה לכם טוב ומה עשה לכם לא טוב. אתם יודעים איך אתם צריכים להיות בתוך מפגש הזה, איך הצד השני צריך להיות בתוך המפגש הזה, ובעיקר איך המפגש הזה צריך להיות. יש לכם לוחות זמנים, תוכניות ביצוע, פנטזיות לממש, ומעט מאוד זמן ליהנות.

שני אנשים נפגשים עם המטען הזה, ולאחר שעובר פרק הזמן הראשוני שבו אתם מתלהבים מהאפשרות שאתם יכולים סוף סוף לממש את כל המטען הזה, אז אתם מגלים שגם לצד השני יש את אותו מטען. אז, כששיתוף הפעולה צריך להירקם בין שני אנשים שיודעים הכל, מתחילות גם המלחמות, המריבות, הויכוחים והבעיות.

לכן, בתור תרגיל ראשון בסדנת זוגיות היינו מציעים לכל מי שבא לעבוד איתנו – ואנו שמחים לעשות זאת בקלות כי ישויות קשה להכניס לכלא – הוא לעשן ג'וינט…

השותף שלנו לא קשור לזה. אין לו שום קשר לתכנים שאנו מעבירים כעת. הוא לא מעשן. אנו מכתיבים לו מה לומר, אין פה שיתוף פעולה.

אם אפשר, לאחר שלושה חודשים של התמסטלות מדודה, אנו חושבים שמה שזה יעשה לשני בני הזוג, זה יעזור להם להבין שהם לא יודעים הכל. ואם תסכימו להבין שאתם לא יודעים הכל, אז יקרה דבר מה אחר.

הדבר שבני האדם יודעים יותר מכל, בכל הקשור למפגש זוגי, הוא שתוך שנה-שנתיים אמור להגיע ילד. זו הדרך הטובה ביותר של רוב בני האדם לברוח מהזוגיות מבלי להיפרד ממנה, להפוך אותה למשפחה. אנשים כה מפחדים מהאינטימיות, עד שהם צריכים להעמיד להם יורשים. זו הדרך הכי טובה לסגור את האינטימיות. אם היינו יכולים לתת המלצה לזוגות חדשים שרוצים להביא ילדים, לכו לטיפול זוגי. יש בעיה בזוגיות שלכם אם אתם רוצים להפוך להיות אבא ואימא.

אנו נעשה הרבה בלגן הערב…

ג'וינט והילינג

עכשיו, יש אפשרות נוספת לכל השמרנים שמקשיבים לנו, שלא רוצים להתמסטל. אנו מבינים שקהל הלקוחות שלנו מורכב מקבוצות שונות, ולפיכך מבחירות והעדפות שונות. כמו שיש כאלה שנמשכים לבני המין שלהם ויש כאלה שנמשכים לבני המין האחרים, כך יש כאלה שמעדיפים להתמסטל ויש כאלה שלא. את אלו שמעדיפים שלא, אנו נשלח להילינג לשלושה חודשים.

ומה נעשה עם אלו שלא מוכנים גם ללכת להילינג? אנו מבקשים שתפסיקו לקרוא, כי אין לנו יותר מה לתת לכם.

למה אנו אומרים זאת? משום שאתם חייבים בתור בני אדם בתקופה הזו פעם נוספת לעבור פאזה מהידוע והיודע ללא ידוע שהוא מה שקורה. האדמה האנושית רועדת וזזה משום שאתם צריכים לרעוד ולזוז. לזוז מהראש אל הרגש, ודרכו אל הלב.

אתם צריכים להבין דבר מה יסודי ועמוק, וזה שאתם אינכם יודעים מה נכון, ואתם לעולם לא תדעו מי אתם באמת. אם תבינו שלעולם לא תדעו מי אתם באמת, תמיד תהיו פתוחים ללמוד, ואם תמיד תהיו פתוחים ללמוד תוכלו הרבה יותר ליהנות כאשר אתם עומדים מול מי שאתם רוצים שיהיה בן הזוג שלכם. אך כל עוד אתם נאבקים, כל עוד אתם נאחזים בפחדים שאומרים לכם איך הדברים צריכים להיות, כך אתם סובלים יותר.

לחרוצים ביותר אנו מציעים לקחת את הג'וינט אחרי ההילינג…

בזמן הזה, שהאדמה רועדת, וזרעים של שמחה מתחילים לנבוט, אנו מציבים בפני מי שבוחר בכך אתגר. האתגר הזה מוצב לא מפינו, זהו המצב בו אתם נמצאים. זהו מעבר נוסף לשלב חדש בהרפתקה אנושית. היא איננה קלה, משום שהרגשות של האנושיות ימשיכו להתקיים, ובעוצמה. אך השמחה של המלאכיות תופסת יותר ויותר מקום. האתגר של המיזוג בין שני החלקים הללו הופך גדול יותר ויותר.

אל תתעלמו מהרגשות הכואבים, ואל תתעלמו מהשמחה של הלב. אל תאחזו בשום צד ואל תפסלו שום אמצעי. המוח שלכם, הראש שלכם, יודע הרבה מאוד, ומבין כמעט כלום.

שמחנו,

אם כך שלום.

טוהר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מוצרים קשורים לתוכן זה

ערוץ תוכן מתקדם לאנשים שרוצים לחיות אחרת. בכל חודש מתפרסמים תקשורים מיוחדים, מדיטציות, תרגילים ממוקדי שינוי ועוד תוכן בלעדי, שיעזור לכם להעמיק את האהבה שלכם לעצמכם ואת ההגשמה שלכם ביום-יום.

עדכונים

בקליק אחד קטן תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל עדכונים על תקשורים חדשים, כתבות, מאמרים, מדריכים, כמו גם על סדנאות חדשות עם טוהר ושחר.

סדנאות ומפגשים קרובים

מוצאי שבת, 27.4.24, 20:30-22:30 * אונליין

מפגש התקשור השלישי לשנת 2024, היא שנת ההתמזגות. שנה בה נלמד ביחד כיצד המנוגדים יכולים להתמזג, והבלתי אפשרי יכול להפוך למציאות. המפגש כולל תקשור של טוהר על הנושא, בסדר ולא בסדר, ולאחר מכן תקשור של שאלות ותשובות. 
120 שקלים, הנחה למנויי טוהר+.
רוצה ללמוד תקשור? שפע הקורסים והסדנאות מבלבל אותך? לפני שמשלמים על קורסים, אפשר (וכדאי) להצטרף לקורס חינמי זה. הקורס מתקיים אונליין, והוא כולל 8 שיעורים שנשלחים אליך למייל, שיעור אחד בשבוע. בקורס זה מתחילים לתרגל את יכולת התקשור, ולומדים כיצד להתמודד עם הפחדים והספקות. 
ללא תשלום.
אני מזמין אותך לקבל 11 מסרים כתובים, המזקקים את הדרך בה אני הולך, על ידי הרשמה לרשימת תפוצה ייעודית. 11 מסרים, אחד בכל 4 ימים, ישירות לתיבת המייל שלך. במה הם עוסקים? בחיבור הבסיסי לרגשות ואיך מתמודדים איתם, בשאלות שכדאי לשאול בדרך להגשמה של החלומות שלנו, בפתרון להתמודד עם בלבול ובקשר בין הרגשות לבין הרוח – ועוד. 
ללא תשלום.

סדנת חופש להיות

ימי שלישי, 19:30-22:30 * אונליין

סדנה להתפתחות אישית המבוססת על הדרך הרוחנית "חופש להיות" בהנחיית שחר בן-פורת. זו קבוצה פעילה בה מרפאים רגשות פוגעים ויוצרים חופש חדש ביום-יום שלנו. הקבוצה נפגשת אחת לשבוע, אונליין, ואפשר להצטרף אליה לאחר שיחה עם שחר.
170 שקלים לפגישה.

מאמרים נוספים בנושא

"אתם פורצים את הדרך מחדש כדי להיות בבית ולהבין את הבית, להכיר מחדש את בני המשפחה ולגלות היכן אתם ממוקמים במפה הקוסמית"
תהליך השינוי שאנו עוברים חושף תהומות ומעמקים שלא צפינו אותם. יש בתהליך לא מעט שימחה אך גם קושי וכאב
"אם אתם רוצים להיות מלאכים, לכו עם מה שקורה. אבל שאלו שאלות, היו ערים לרגשות, משום שזה מה שחשוב"
Scroll to Top

התחברות לחברים/ות לטוהר+ ו/או לאתר

צריכים עזרה? יש שאלות?
< אל תהססו לפנות

שחר בן-פורת

צריכים עזרה? יש שאלות?

אל תהססו לפנות ישירות בכל נושא:

או פשוט חייגו: 054-4226546